Verejná súťaž

 02.09.2020

Mesto Podolínec, Nám. Mariánske 3/3, 065 03 Podolínec, IČO: 00330132 vyhlásilo obchodnú verejnú súťaž na predaj nehnuteľného majetku v k.ú. Pilhov.

Návrhy na odkúpenie nehnuteľnosti je možné podávať do 11.9.2020.


Obchodná verejná súťaž – pozemok Pilhov

OSV

Návrh kúpnej zmluvyS úctou

Mgr. Jaroslav Seman

primátor mesta Podolínec

e-mail: primator@podolinec.eu

mobil: 0903 251 424

tel: 052/43 91207


Zoznam aktualít :