Verejná súťaž

 19.05.2020

Mesto Podolínec, Nám. Mariánske 3/3, 065 03 Podolínec, IČO: 00330132 vyhlásilo obchodné verejné súťaže na predaj nehnuteľného majetku v katastrálnych územiach Pilhov a Mníšek nad Popradom.


Návrhy na odkúpenie nehnuteľností je možné podávať do 12.6.2020.


Obchodná verejná súťaž č. 1/2020 – pozemok Pilhov

OVS 1/2020 - Pilhov

OVS 1/2020 - Situácia - Pilhov

OVS 1/2020 - Návrh kúpnej zmluvy 

Obchodná verejná súťaž č. 2/2020 – pozemok Mníšek nad Popradom

OVS 2/2020 - Mníšek

OVS 2/2020 - Návrh kúpnej zmluvy
S úctou

Mgr. Jaroslav Seman

primátor mesta Podolínec

e-mail: primator@podolinec.eu

mobil: 0903 251 424

tel: 052/43 91207


Zoznam aktualít :