Farské oznamy




Zbierka na Diecézny katechetický úrad Spišskej diecézy:

IBAN: SK81 0900 0000 0050 4455 5422

Príbytky v PL zničené požiarom - Prispieť možno na číslo účtu:

IBAN: SK29 0900 0000 0051 5236 3225

variabilný symbol:    804101


Petícia proti absolútnemu zákazu bohoslužieb a zatváraniu kostolov:   https://www.podpisem.sk/petition/velkonocna-vyzva/