Základné informácie

Rímskokatolícky kostol Povýšenia sv. Kríža

Adresa farského úradu:

Rímskokatolícky farský úrad
Mníšek nad Popradom 116
065 22  Mníšek nad Popradom


Kontakt:

+421 52 43 95 128

farnostmniseknadpopradom@gmail.com

www.kostol-mnisek.sk

Môžte prispieť:

Číslo  účtu:      SK33 0200 0000 0015 1631 9455


Číslo transparentného účtu - kostol Mníšek nad Popradom:     

SK1809000000005162776664

Odpustová slávnosť v Rímskokatolíckom kostole

Povýšenia sv. Kríža v Mníšku nad Popradom 

je každoročne 14.09.

(resp. najbližšiu nedeľu k tomuto dátumu) o 10:30.