Zmluvy


Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
Dotácia z prostriedkov DPO Odb.: Obec Mníšek nad Popradom
Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana SR
3000.00 €
Predaj pozenku Odb.: Alžbeta Fedoreková
Dod.: Obec Mníšek nad Popradom
1161.00 €
Predaj pozemku Odb.: Ing. František Dulák
Dod.: Obec Mníšek nad Popradom
172.80 €
Predaj pozemku Odb.: Michal Stašenko a Božena Stašenková
Dod.: Obec Mníšek nad Popradom
86.40 €
Dotácia DPO Odb.: Obec Mníšek nad Popradom
Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana SR
3000.00 €
Predaj pozemku Odb.: Anton Gontkovič, Adela Gontkovičová
Dod.: Obec Mníšek nad Popradom
0.00 €
Predaj pozemku Odb.: Peter Grešák
Dod.: Obec Mníšek nad Popradom
434.70 €
Predaj pozemku Odb.: Anton Gontkovič, Adela Gontkovičová
Dod.: Obec Mníšek nad Popradom
156.60 €
Projekt menej pokút a dopravných nehôd Odb.: Odborový zväz polície v Starej Ľubovni
Dod.: Obec Mníšek nad Popradom
100.00 €
Predaj pozemku Odb.: Tomáš Šmida
Dod.: Obec Mníšek nad Popradom
78.30 €
Dobrovoľná požiarna ochrana - dotácia Odb.: Obec Mníšek nad Popradom
Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana SR
2000.00 €
Úprava a tvorba verejného priestranstva Odb.: Obec Mníšek nad Popradom
Dod.: EKOLOSERVIS, s.r.o.
66375.25 €
dobrovoľnícka služba Odb.: Obec Mníšek nad Popradom
Dod.: ÚPSVAR
487.74 €
Rekonštrukcia miestnych komunikácií Odb.: Obec Mníšek nad Popradom
Dod.: JUNO DS s.r.o
72395.52 €
Predaj pozemku Odb.: Pavel Matfiak
Dod.: Obec Mníšek nad Popradom
0.00 €
Projektová dokumentácia Odb.: Obec Mníšek nad Popradom
Dod.: Ing. Janka Dunajská DISTA PROJRKT
1800.00 €
Zhotovenie projektu Odb.: Obec Mníšek nad Popradom
Dod.: Premier Consulting EU, s.r.o.
100.00 €
Zhotovenie projektu Odb.: Obec Mníšek nad Popradom
Dod.: Premier Consulting EU, s.r.o.
1075.20 €
Zhotovenie projektu Odb.: Obec Mníšek nad Popradom
Dod.: Premier Consulting EU, s.r.o.
100.00 €
Zhotovenie projektu Odb.: Obec Mníšek nad Popradom
Dod.: Premier Consulting EU, s.r.o.
896.00 €
Predaj vlečky Odb.: Milan Rindoš
Dod.: Obec Mníšek nad Popradom
450.00 €
Predaj pozemku Odb.: Pavel Matfiak
Dod.: Obec Mníšek nad Popradom
218.70 €
technické zhodnotenie požiarnej tatry Odb.: Obec Mníšek nad Popradom
Dod.: SR- Ministerstvo vnútra SR
0.00 €
Nájom kancelárie Odb.: Obec Mníšek nad Popradom
Dod.: INVEST HORECA
60.00 €
Spolupráca pri europrojektoch Odb.: Obec Mníšek nad Popradom
Dod.: Mesto Piwniczna
0.00 €
Zákonné poistenie Požiarna tatra 138 Odb.: Obec Mníšek nad Popradom
Dod.: Komunálna poisťovňa
131.00 €
projektová dokumentácia - miestne komunikácie Odb.: Obec Mníšek nad Popradom
Dod.: Spišprojekt, s.r.o.
2290.00 €
Predaj pozemku Odb.: Milan Kuzmiak
Dod.: Obec Mníšek nad Popradom
1060.00 €
pripojenie do distribučnej sústavy Odb.: Obec Mníšek nad Popradom
Dod.: VSD,a.s.
33.30 €
Predaj pozemku Odb.: Peter Baláž a Barbora Balážová
Dod.: Obec Mníšek nad Popradom
1600.00 €
PZS Odb.: Obec Mníšek nad Popradom
Dod.: LIVONEC, s.r.o.
84.00 €
Projekt o nenávratný príspevok Odb.: Obec Mníšek nad Popradom
Dod.: Premier Consulting, spol. s r.o.
996.00 €
Dotácia na mimoškolskú činnosť Odb.: Základná škola s materskou školou
Dod.: Obec Mníšek nad Popradom
1842.49 €
Aktivačná činnosť Odb.: Obec Mníšek nad Popradom
Dod.: ÚPSVAR
226.80 €