Kontakty

Toto webové sídlo www.mniseknadpopradom.sk spravuje Obec Mníšek nad Popradom je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

Správca obsahu

Obec Mníšek nad Popradom

Fakturačné údaje:
Obec Mníšek nad Popradom
Mníšek nad Popradom 126
065 22 Mníšek nad Popradom

IČO: 00330060

DIČ: SK2020698713

Číslo účtu:  SK19 0200 0000 0000 1442 3602

E-mail  Pozor zmena od 1.12.2020obecmnp@gmail.com     

E-mail: starostamnp@gmail.com   -  súkromný, dôverný

Mob.:   +421 905 918 580

Sekretariát: 

Tel.: +421 52 439 51 23

Samosprávny kraj: Prešovský
Okres: Stará Ľubovňa
Región: Spišský
Počet obyvateľov: 647
Rozloha: 1779 ha
Prvá písomná zmienka: v roku 1323

Kompetencie:
Obec Mníšek nad Popradom je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Stavebný úrad pre obec Mníšek nad Popradom je zriadený na Mestskom úrade v Starej Ľubovni

Technický prevádzkovateľ webstránky:

webex.sk

Ostrovského 2
040 01 Košice

​info@webex.sk