Kontakty

Toto webové sídlo www.mniseknadpopradom.sk spravuje Obec Mníšek nad Popradom je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

Správca obsahu

Obec Mníšek nad Popradom

Adresa:
Obecný úrad Mníšek nad Popradom
Mníšek nad Popradom 126
065 22 Mníšek nad Popradom

IČO: 00330060

Samosprávny kraj: Prešovský
Okres: Stará Ľubovňa
Región: Spišský
Počet obyvateľov: 647
Rozloha: 1779 ha
Prvá písomná zmienka: v roku 1323

Všeobecné informácie: info@mniseknadpopradom.sk
Podateľňa: podatelna@mniseknadpopradom.sk
Starosta: starosta@mniseknadpopradom.sk 
Informácie o napĺňaní webového sídla: admin@mniseknadpopradom.sk

Sekretariát: 
Tel.:
 +421 52 439 51 23

E-mail: sekretariat@mniseknadpopradom.sk

Kompetencie:
Obec Mníšek nad Popradom je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Stavebný úrad pre obec Mníšek nad Popradom je zriadený na Miestnom úrade vXXXXXXXX 

Technický prevádzkovateľ:

webex.sk

Ostrovského 2
040 01 Košice
Slovenská republika
Tel.: +421 55 644 25 35
Web: www.webex.sk