História farnosti

Dejiny farnosti

   Mníšek nad Popradom patril cirkevne do tarnovskej diecézy (Poľsko). Spolu s ním aj priľahlé obce – Hraničné, Pilhov, Kače, Medzibrodie. V roku 1776 z podnetu  cisárovnej Márie Terézie, vznikla Spišská diecéza vyňatím spod Ostrihomskej arcidiecézy. Dovtedy farnosť Mníšek nad Popradom bola aj s Hraničným filiálkou poľskej obce Piwniczna. Po oddelení od poľskej diecézy v máji 1787, bol vyslaným z kláštora piaristov v Podolínci páter Štefan Veterányi. On usporiadal farnosť, ktorá bola zriadená spišským biskupom Karolom de Salback. Páter sa usadil v obci Hraničné, v domčeku vedľa drevenej kaplnky (asi zo 14. stor.). Nakoľko bola kaplnka malá pre rozrastajúcu sa obec, rozhodol sa vybudovať nový kostol a položil i posvätil preň základný kameň. Diecézny biskup odobril jeho požiadavku vybudovať kostol aj v Mníšku. A tak 18. októbra 1788 bol posvätený základný kameň pre kamenný kostol v Mníšku. Súčasne sa začala stavať fara aj škola. Kostol, ešte nedokončený, bol požehnaný 15. októbra 1790 Jánom de Jaglinskim, varšavským kanonikom. Súčasne bolo sídlo fary preložené z Hraničného do Mníška.
   
Treba poznamenať, že vznik a názov obce Mníšek, dali pustovníci, eremiti, tí tu zrejme žili v komunite niekedy od 12. stor. Mohli byť z rádu sv. Romualda. Bolo zvykom, že pustovníci mali aj drevenú kaplnku, nie je teda vylúčené, že začiatkom 14. stor. tu bola aj kaplnka.
    
Náklady na výstavbu kostola, fary a školy znášala kráľovská pokladnica so sídlom v Starej Ľubovni. V roku 1816, 26. apríla, zomiera páter Veterányi. Pochovaný bol v kostolíku v Hraničnom. Totižto kostol v Mníšku bol ešte za jeho pôsobenia zničený veľkou povodňou v roku 1813. Z tohto kamenného kostola ostala časť severnej steny. Zo zariadenia kostola sa našli iba dve drevené sochy v ľudskej veľkosti sv. Jána a Panny Márie bolestnej. Zachytili sa v korunách vŕb, vysadených pod kostolom. A tak veriaci Mníška ostali desaťročia bez kostola a naďalej navštevovali bohoslužby v Piwnicznej. Podľa ústneho svedectva terajších veriacich, sväté omše sa slúžili v budove katolíckej školy, vedľa starej fary (jej ruiny stoja ešte doteraz). V roku 1848 začali veriaci v Mníšku s výstavbou nového kamenného kostola. Bol vystavený a posvätený 14. septembra 1869 na sviatok Povýšenia sv. Kríža. Stalo sa tak za farára Wilhelma Vajhanda (1859 – 1872). Kostol bol celkovo dokončený až keď z farnosti odchádzal.

Viac sa dočítate na odkaze:   Kňazi, rehoľné sestry – farári a  rodáci