Prerušenie distribúcie elektriny

 03.09.2020

Východoslovenská distribučná, a.s. vám oznamuje, že pre odberné miesto:

 Odberné miesto

 miestna časť  Medzibrodie

bude v termíne

 13. október  2020  od 08:00 h   do 16:20 h    

prerušená distribúcia el. z dôvodu plánovaných prác na zariadení vysokého a nízkeho napätia.

     

 Za pochopenie ďakujeme.


Zoznam aktualít :