Prerušenie distribúcie elektriny

 17.10.2019

Východoslovenská distribučná, a.s. vám oznamuje, že pre odberné miesto:

 Odberné miesto

 celá OBEC MNÍŠEK NAD POPRADOM vrátane všetkých miestnych častí okrem časti Medzibrodie

bude v termíne

 07. november  2019  od 07:10 h   do 17:00 h    

15. november   2019  od 07:30 h   do  17:00 h

18. november   2019  od 07:30 h   do  17:00 h

prerušená distribúcia el. z dôvodu plánovaných prác na zariadení vysokého a nízkeho napätia.

     

 Za pochopenie ďakujeme.


Zoznam aktualít :