Prerušenie distribúcie elektriny

 03.10.2020

Východoslovenská distribučná, a.s. vám oznamuje, že pre odberné miesto:

 Odberné miesto

 miestna časť  Medzibrodie

bude v termíne

 13. október  2020  od 08:00 h   do 16:20 h    

Odberné miesto

 celá obec Mníšek nad Popradom, okrem časti  Medzibrodie

bude v termíne

 20. október  2020  od 08:00 h   do 16:30 h    

Odberné miesto

  obec Mníšek nad Popradom číslo domu  202, 216, 215, 218, 221

bude v termíne

 04. november  2020  od 08:40 h   do 15:10 h    

prerušená distribúcia el. z dôvodu plánovaných prác na zariadení vysokého a nízkeho napätia.

Odberné miesto

 miestna časť  Medzibrodie

bude v termíne

 05. november  2020  od 08:00 h   do 16:30 h    

Odberné miesto

  obec Mníšek nad Popradom číslo domu  od 282 po číslo domu 287

bude v termíne

 18. november  2020  od 11:00 h   do 13:00 h    

prerušená distribúcia el. z dôvodu plánovaných prác na zariadení vysokého a nízkeho napätia.

     

 Za pochopenie ďakujeme.


Zoznam aktualít :