VÝVOZ VEĽKOOBJEMOVÉHO ODPADU

 08.09.2021

     Dňa 30.09.2021 sa uskutoční v našej obci vývoz veľkoobjemového odpadu:   nábytok, matrace, koberce a pod.

Odpad uložte k ceste, aby firma EKOS mala umožnený prístup a bezpečné naloženie odpadu. Taktiež je potrebné nahlásiť miesto uloženia na obecný úrad do 29.09.2021 do 8,00 hod.


Zoznam aktualít :