VÝVOZ VEĽKOOBJEMOVÉHO ODPADU

 25.03.2019

     Dňa 02.04.2019 sa uskutoční v našej obci vývoz veľkoobjemového odpadu:   nábytok, matrace, koberce a pod.

Odpad uložte k ceste, aby firma EKKOS mala umožnený prístup a bezpečné naloženie odpadu. Taktiež je potrebné nahlásiť miesto uloženia na obecný úrad do 02.04.2019 do 8,00 hod.


Zoznam aktualít :