V krátkosti - čo bolo...

 07.01.2024

Vianočný program

Tradičné koledy a Goralské vinše s kňazom rodákom z filialky PaedDr. Jánom Stašákom ICLic nám zaspievala a zavinšovala folklórna spevácka skupina s názvom Ružbašan, ktorá do nášho kostola zavítala 06. januára 2024.
Chudobný kráľ – Jasličková pobožnosť 2023

Vianoce – čarovné slovo, ktoré vo všetkých podobách skloňujú ľudia na celom svete. Aj v našej farnosti sme si pripomenuli (25.12.2023) ten posvätný čas spolu s malými, ale aj „dospelými“ deťmi. Aby sme mohli osláviť krásu posolstva, preniesli sme sa do malej portugalskej dedinky k trom pastierikom, neskôr sme sa pozreli na to, akú lásku k najchudobnejším prejavovala Matka Tereza so svojimi spoločníčkami a o chudobe nám porozprával aj Sv. otec František so svojím almužníkom. Vrátili sme sa do Nazareta k Márii, Jozefovi, vojakovi, hostinskému, anjelom, pastierom, kráľom, pocestným, či chorej žienke, a tak sa príbeh dostáva do našich sŕdc a domovov.

Ďakujeme za nádherný spev a hudobný sprievod, rodičom za pomoc a prípravu kostýmov, kulís. 

Mgr. Zuzana Živčáková

Sv. Mikuláš

Svätý Mikuláš bol biskup s ušľachtilým srdcom. Patrí medzi najpopulárnejších svätcov, ktorého poznajú a milujú všetci, či deti alebo dospelí. U detí postava svätca vyčarí radosť a dospelým sa vynorí spomienka z detstva na vyčistené čižmy alebo topánky v okne. Svätý Mikuláš vyjadruje na jednej strane dôstojnosť i vážnosť a na strane druhej dobrotu i štedrosť.  Svätý Mikuláš prišiel dnes (03.12.2023) aj do našej obce. Navštívil naše deti, vypočul si aj ich básničky, či pesničky. Samozrejme, ako je to u svätého Mikuláša zvykom, nezabudol ani na sladké balíčky pre dobré detičky. Svätý Mikuláš neprišiel sám, mal so sebou aj pomocníkov, našich anjelov strážcov a dokonca aj nezbedného čerta.

Ďakujeme, Mikuláš,

za tie krásne chvíle,

za darčeky od teba,

za úsmevy milé.

Stretneme sa o rok zas,

príď, Mikuláš, medzi nás.

Odpustová slávnosť 2023

"Čo je to odpust?" ... opýtal sa pán farár detí na hodine náboženstva. "To je, že sa nám odpúšťaju hriechy".. vykríkol malý Janko. "No nie celkom, hriechy sa nám odpúšťajú pri svätej spovedi," usmernil ho pán farár. "Je to spomienka na sviatok, ktorému je zasvätený náš kostol".. hlási sa Danko. Noó v ten deň zvykne byť odpust, to áno, ale čo konkrétne to je? "To je, keď prídu stánky s cukríkmi a perníkovými srdiečkami," zaklincovala debatu svojou odpoveďou Monika. Podľa náuky Cirkvi, každý spáchaný hriech so sebou prináša vinu a trest. Vina za hriechy je nám zotretá v sviatosti pokánia, avšak trest zostáva. Tresty za hriechy si môžeme odpykať po smrti v očistci, ale existujú aj iné možnosti, ako sa časných trestov za hriechy zbaviť už tu na zemi, respektíve ich zredukovať – dobrými skutkami, pokáním, ale najmä získaním odpustkov, ktoré Cirkev udeľuje. Mnoho ľudí po spáchaní hriechu len sucho skonštatuje: " No čo, veď pôjdem na spoveď, a vyspovedám sa z toho," mysliac si, že tým sa to končí. Avšak vôbec si neuvedomujú, že tým sa to práve len začína. Z vízií svätej Františky sa dozvedáme, že za každý spáchaný a odpustený smrteľný hriech je potrebné zaplatiť sedem rokov nápravy v očistci, aby sa vymazal z duše. 7 rokov za jeden ťažký hriech. Nad tým sa je hodné zamyslieť. Kódex kánonického práva hovorí o tom, že veriaci dosahuje dar odpustkov za istých a určených podmienok. Na to, aby ho veriaci získal, je potrebné mať úmysel odpustky získať, aspoň všeobecný, vykonať úkon, ktorý je obdarený úplnými odpustkami, vylúčiť akúkoľvek naviazanosť na hriech, čo i len ľahký a splniť tri všeobecné podmienky: svätá spoveď, sväté prijímanie a modlitba na úmysel Svätého Otca. Aj v našom farskom kostole sa konala v nedeľu 17.9.2023. odpustová slávnosť. Celebroval ju vdp. Igor Dlugosch, momentálne pôsobiaci v Holumnici. Mali sme teda jedinečnú možnosť získať úplné odpustky.
Koľkí z nás využili túto príležitosť?

Čože je to päťdesiatka?

V jednej známej slovenskej ľudovej" pesničke sa spieva - Čože je to päťdesiatka? Aj keď v tejto piesni sa spieva o životnom veku, predsa možno aj  nám mnohým prišla na um, keď náš rodák Mons. Peter Fidermák slávil v nedeľu 18. júna 2023 „päťdesiatku", ale svojho kňazsko-misionárskeho života. Na sv. omši sa zišli nielen najbližší príbuzní, ale aj mnoho rodákov a známych, aby spoločne s otcom Petrom ďakovali za tento dar povolania. Keďže otec Peter pracuje mnoho rokov v Rusku a na slávnosti sa objavil aj náš ďalší  rodák - Pavol Žemba, ktorý pracuje na Ukrajine, tak  sa v tejto  momentálne neľahkej situácii nejak automaticky natískala otázka -"Ako to vlastne je s týmto nepokojom?" Otec Peter svojim žartovným humorom poznamenal: „Veď normálni ľudia sa vždy vedia dohodnúť, a my tu sme ešte zatiaľ pri zdravom rozume, tak poďme slúžiť omšu..."
V jednej poviedke sa spomína príbeh o dvoch kňazoch, ktorí  zomreli   v rovnakom čase. Ako tak stoja v rade  pred nebeskou  bránou, prišiel čas na prvého z nich. Vieme, že na konci života budeme súdení z lásky, tak aj tu ho svätý Peter zavolal  k sebe a pýta sa - No vrav, čo si  ty vo svojom živote vykonal pre  svoje ovečky a pre nášho Pána?
Kňaz začal rozprávať, čo všetko sa mu viac-menej podarilo, čo sa mu nepodarilo a na koniec dodal - a nášmu Pánovi som postavil dva kostoly!
Svätý Peter otvoril knihu života, na chvíľu sa do nej zahľadel, aby nakoniec skonštatoval: "Áno, áno, to všetko je pravda, vstúp  teda do nebeskej blaženosti".
Druhý kňaz, ktorý stál v rade hneď za ním, to všetko počul, ticho sa zaradoval a v duchu si pomyslel: "Aaa, tak ja to mám v suchu, nemusím sa ničoho báť-ja som toho totiž urobil omnoho viac!"
Predstúpil teda aj on k sv. Petrovi a po rovnakej otázke a vymenovaní všetkých svojich zásluh ešte hrdo dodal – „A ja som nášmu Pánovi  postavil 5 kostolov!“
Aj teraz sa  svätý Peter zahľadel do knihy života, hľadí, a po chvíli hovorí – „Áno, to všetko je síce pravda, ale ty si od nášho Pána dostal toľko talentov, že si mohol postaviť 10 kostolov, len si bol príliš zaneprázdnený  svojimi vlastnými záležitosťami a na plnenie tých Božích si už nemal čas..“
Náš oslávenec Mons. Peter postavil a opravil v živote toľko chrámov, že sa hádam nemusí báť verdiktu svojho menovca - sv. Petra, tak mu vyprosujeme do ďalšieho života, aby ho Pán Boh ešte dlho držal pri zdravom rozume, dobrom zdraví a činorodej misijnej práci a aby stihol vybudovať ešte veľa chrámov, avšak nie len tých z tehál a kvádrov, ale aj  tých "chrámov" v ľudských srdciach...

                                                                  (PB.G.)

MDD 2023

Slniečko sa zobudilo,
popreťahovalo kosti...

Aj takto by sa dal opísať tento krásny deň, plný slnka, zábavy, radosti a detského smiechu, ktorí sme strávili v nedeľu pri príležitosti dňa detí.
Chceme poďakovať všetkým za účasť, animátorkám za nápaditosť a ochotu pri vytváraní a realizovaní hier, kuchárom za fajnový guláš, výčapníčkam za pohostenie a všetkým, ktorí prispeli k zdokonaleniu tohto dňa určenému deťom.


Zoznam aktualít :