V krátkosti - čo bolo...

 04.05.2022

Po kliknutí na názov udalosti sa Vám zobrazia fotografie

Hasiči zavítali do škôlky

Do materskej školy sme si pozvali členov Dobrovoľného hasičského zboru. Predviedli deťom všetky hasičské nástroje,  ktoré používajú pri zásahu. Dovolili deťom vyskúšať si, ako sa hasí s hadicou. Deti si mohli obliecť hasičskú bundu, aj nasadiť prilbu pre hasičov. Najvāčším zážitkom bolo pre deti zapnúť signalizáciu svetiel na streche auta, či zapnúť sirénu a zaparkovať auto do garáže.

Veľké poďakovanie patrí Tomášovi a Andrejovi za nezabudnuteľný zážitok pre škôlkárov.
M.S.


Zelený Štvrtok - obrad umývania nôh (2022)

Slová pohýnajú, príklady priťahujú. Ani sto slov nevyjadrí jeden skutok vykonaný z lásky. Pán Ježiš nám zanechal vzor, ako byť osožný v dnešnom svete. Neobzerať sa na okolnosti, na ľudí, na materiálne prostriedky..., ale konať. On nám dal príklad, aby sme aj my, kresťania, boli príkladom pre iných.

(DAK)

Dobrá novina (2021)

Veľavážení priatelia,

milí a úprimní Boží ctitelia!

Podľa zvyku kresťanského

dnes do príbytku vašeho

prichádzame v dôvernosti

želať vašej ctižiadosti.

A preto vám vinšujeme,

všetko zo srdca prajeme,

aby ste v budúcom roku

šťastní boli v každom kroku.

Milé rodiny, milí podporovatelia a priatelia Dobrej noviny!

Želala by som si, aby ste takýto vinš počuli z úst koledníkov Dobrej noviny, ktorí k vám zavítali potešiť vás svojimi vinšami a koledami počas vianočných dní.

Minulý rok, a žiaľ ani tento rok, sa tradičné koledovanie od domu k domu v našej farnosti neuskutočnilo. Tieto vianočné sviatky však naši koledníci nezaháľali a aspoň touto on-line formou vás chcú pozdraviť.

Taktiež vás prosím, ak vám to vaša situácia dovoľuje, podporte Dobrú novinu finančne prostredníctvom príspevku do stacionárnej pokladničky (pri jasličkách v kostole, ktorá tam bude až do 31. januára 2022), aby sme mohli spoločne prinášať radostnú zvesť aj do afrických krajín a konať skutky lásky pre dôstojný život ľudí na periférii. Len vďaka vašej štedrosti môžeme každoročne podporiť viac ako 30 projektov v Ugande, Keni, Etiópii a Južnom Sudáne.

Ďakujeme vám za podporu!

Lucia Balážová, zodpovedná osoba za Dobrú novinu farnosti Mníšek nad Popradom

odkaz na VIDEO:     https://youtu.be/vf5iXWADnWY


Sviatosť birmovania

Ročná príprava našich birmovancov bola naplnená slávnostným udelením sviatosti duchovnej dospelosti v nedeľu 31.05.2015 na sv. omši, ktorú celebroval otec biskup, Mons. Štefan Sečka, za asistencie kňaza našej farnosti, Mgr. Dušana Kubicu. Vyslúžil sviatosť birmovania 61 kandidátom. Opäť po piatich rokoch, dňa 19.09.2020 bolo, Mons. Andrejom Imrichom, pomazaných 32 duchovne pripravených čakateľov.

Vysviacka a primície - Miroslav Živčák

Dňa 29.08.2020 sa prvýkrát v histórií našej obce konala vo farskom kostole kňazská vysviacka.  Dlhú púť nášho rodáka, Miroslava Živčáka, zavŕšil emeritný pomocný biskup Mons. Andrej Imrich, jeho vysvätením na novokňaza. No týmto sa Mirova púť nekončí, ale začína sa ďalšia „etapa“ misionára Spoločnosti afrických misií (SMA). Na jeho hlavu bolo, okrem biskupových, vložených ďalších 30 párov rúk kňazov prítomných na tejto vysviacke. Primičnú sv. omšu slúžil novokňaz nasledujúci deň – v nedeľu 30.09.2020. Kázeň predniesol pán farár, Jozef Barilla, ktorý v minulosti bol správcom našej farnosti .Stretnutie rodákov

 03. august 2019 ostane hlboko zapísaný v pamäti mnohých Mníškovianov. V obci Mníšek nad Popradom sa konalo prvé stretnutie rodákov obce. Slávnosť začala v miestnom kostole, Povýšenia sv. Kríža, svätou omšou. Okolo oltára sa zhromaždilo všetkých desať kňazov rodákov, traja kňazi hostia a osem rehoľných sestričiek, rodáčok.  Svätú omšu celebroval taktiež miestny rodák Mons. Andrej Imrich, emeritný spišský biskup. Kázeň predniesol Mons. František Dlugoš, levočský dekan. V tomto roku sa náš kostol „dožíva“ 150 rokov od svojho dokončenia a požehnania. Túto myšlienku výročia chrámu reprezentovali aj naše krojované deti, ktoré niesli obetné dary. Po obede sa konali kultúrno-hudobné  predstavenia,  spoločenské zblíženie rodákov, hostí a sprievodné atrakcie pre všetky deti. Očarujúce vystúpenie predviedli naše deti, ktoré prezentovali goralské piesne a tance. Veľmi pútavú históriu spomienok pripomenuli  staré dobové fotografie, ktoré zaujali každého účastníka. Niektorým sa aj slzy tlačili do očí, keď sa po desaťročiach stretli a rozprávali si svoje životné príbehy. Hlavný organizátor miestny obecný úrad ako aj rodáci boli prekvapení a milo potešení ohromným záujmom o túto akciu. 


Rekonštrukcia strechy kostola a maľba fasády

S pomocou Božou a štedrými ľudskými rukami sa v roku 2020 podarila kompletná rekonštrukcia strechy kostola. Najskôr sa rozhodovalo, že sa pôvodný plech len namaľuje, no stav strechy nedovoľoval iba zmenu krytiny strechy, ale jej kompletnú renováciu, vrátane krovu. Plech, ktorý tvoril krytinu strechy, bol na niektorých miestach prehrdzavený, čo bolo príčinou preniku vody na konštrukciu strechy. Trámy starej strechy boli čiastočne spráchnivené, preto najviac poškodené časti sú nahradené novým rezivom.  Z pohľadu do budúcnosti a trvácnosti medeného plechu padla voľba na meď, aj napriek vyššej finančnej náročnosti. Rekonštrukciu previedla firma Švestav s.r.o. – Brezovička. Vymaľovala sa fasáda kostola. 


Ľudové misie


„Boh sa zastavil v Mníšku nad Popradom“ - týmito slovami sa začali ľudové misie v našej farnosti v dňoch 30.10. – 06.11.2016.  Viedli ich pátri misionári SVD – Ján Kušnír a Thomas Tunulg, pôvodom  z Indonézie. Bol to milostiplný čas pre všetkých veriacich. Na sv. omšiach a prednáškach sa zúčastňovalo veľké množstvo ľudí. Nečudo, veď posledné misie sa u nás konali v roku 1941. 

   
 
 
   
 


Zoznam aktualít :