V krátkosti - čo bolo...

 29.05.2020

Foto sa vám zobrazí po kliknutí na názov

Kostol - rekonštrukcia strechy 05/2020

V posledných týždňoch prebieha rekonštrukcia strechy nášho farského kostola. 

Najskôr sa rozhodovalo, že sa pôvodný plech len namaľuje, no stav strechy nedovoľoval iba zmenu krytiny strechy, ale jej kompletnú renováciu, vrátane krovu. Plech, ktorý tvoril krytinu strechy, bol na niektorých miestach prehrdzavený, čo bolo príčinou preniku vody na konštrukciu strechy. Trámy starej strechy boli čiastočne spráchnivené, preto najviac poškodené časti sú nahradené novým rezivom.  Z pohľadu do budúcnosti a trvácnosti medeného plechu padla voľba na meď, aj napriek vyššej finančnej náročnosti. Veríme, že tým strechu nebudú musieť meniť o 50 rokov, ale že prežije niekoľko ďalších generácií. 

Vyššie finančné náklady nie je možné vykryť z farského rozpočtu, preto bola vyhlásená zbierka na túto rekonštrukciu. Kto by sa  nám rozhodol finančne pomôcť , odkaz na transparentý účet nájde TU

Veľká vďaka patrí všetkým, ktorí sa rozhodli podieľať sa na tomto rozhodnutí  a prispeli finančnými darmi.

Časozber zo stavby lešenia: https://youtu.be/NCapEwHM5NU 

Časozber zo sťahovania plechu: https://youtu.be/ZvvUsQWLGTQ

Časozber - nový plech: https://youtu.be/p96sLPd5_QM

Foto: P.G. 

Foto z dronu: T. Gontkovič


Jasličková pobožnosť 2019

A„Na nebíčku zazvonili zvončeky“  a naši mladí herci privítali kráľa Dobroslava, jeho priateľa Viktora a sprevádzali ho počas cesty za Ježiškom. V priereze udalostí navštívili plačúce ženy i apoštolov, ktrorí im vyrozprávali celý príbeh o narodení malého Ježiška, speve  anjelov, o putovaní Márie a Jozefa, stretnutí pastierov, kráľov, hostinského , ženičky,  o deťúrencoch.  V závere sa nám prihovoril hlas Ježiša, ktorý pripomenul maličkým, ale aj tým starším, že najväčším darom nie je hmotný majetok, ale dobrota, súcit, ochota pomôcť, rozdeliť sa s druhými.

AVianočný príbeh ožil v našom kostolíku práve na sviatok Božieho narodenia.  Vianočné koledy za sprievodu kantorky boli obohatením slávnosti. Šikovné ručičky mamičiek sa predviedli v kostýmovom podaní a ostáva nám veriť, aby sa opäť o rok stretla DOBROTA s OCHOTOU a pripomenuli naplnenie vianočného príbehu.

Zuzana Živčáková

Foto: P.G.

Odpustová slávnosť (14.09.2019)

Na sviatok Povýšenia sv. Kríža, sa konala odpustová slávnosť, pri ktorej sme si pripomenuli 150 rokov od požehnania nášho kostola. Svätú omšu celebroval Mons. Andrej Imrich, emeritný spišský biskup. V homílii ďakoval a vyzdvihol námahu a obetavosť všetkých staviteľov nášho chrámu. Zároveň nám pripomenul povinnosť starať sa, zveľaďovať a navštevovať náš chrám. Na sv. omši boli prítomní štyria kňazi z Poľska. Zo susednej farnosti Piwničná prišli poľskí pútnici aj so svojim kaplánom.  Spomedzi obetných darov zaujala tortová podobizeň kostola. Liturgiu spestrili naše deti nábožným spevom. V kostole bolo okrem domácich farníkov, aj mnoho rodákov a pútnikov z iných farností. Vďaka patrí všetkým obetavým veriacim, ktorí sa podieľali na príprave a dôstojnom priebehu slávnosti.

(DAK)

Foto: P.G.

Stretnutie rodákov obce

      3. august 2019 ostane hlboko zapísaný v pamäti mnohých Mníškovčanov. V obci Mníšek nad Popradom sa konalo prvé stretnutie rodákov obce. Slávnosť začala v miestnom kostole, Povýšenia sv. Kríža, svätou omšou. Okolo oltára sa zhromaždilo všetkých desať kňazov rodákov, traja kňazi hostia a osem rehoľných sestričiek, rodáčok.  Svätú omšu celebroval taktiež miestny rodák Mons. Andrej Imrich, emeritný spišský biskup. Kázeň predniesol Mons. František Dlugoš, levočský dekan. V tomto roku sa náš kostol „dožíva“ 150 rokov od svojho dokončenia a požehnania. Túto myšlienku výročia chrámu reprezentovali aj naše krojované deti, ktoré niesli obetné dary.

      Po obede sa konali kultúrno-hudobné  predstavenia,  spoločenské zblíženie rodákov, hostí a sprievodné atrakcie pre všetky deti. Očarujúce vystúpenie predviedli naše deti, ktoré prezentovali goralské piesne a tance. Veľmi pútavú históriu spomienok pripomenuli  staré dobové fotografie, ktoré zaujali každého účastníka. Niektorým sa aj slzy tlačili do očí, keď sa po desaťročiach stretli a rozprávali si svoje životné príbehy. Hlavný organizátor miestny obecný úrad ako aj rodáci boli prekvapení a milo potešení ohromným záujmom o túto akciu.

      Poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa ochotne a obetavo zapojili do celého zorganizovania a priebehu stretnutia. Taktiež predsedovi prešovského samosprávneho kraja Milanovi Majerskému, ktorý toto podujatie zastrešil a osobne sa zúčastnil aj s ďalšími hosťami.  Veríme, že podobné stretnutie sa v skorej budúcnosti ešte uskutoční.

(DAK)

Foto: P.G.

Tu na stránke vám ponúkame len „malú ochutnávku“ , teda len zopár fotografií zo stretnutia rodákov. Prvé DVD so všetkými zábermi z tejto akcie, spolu s historickými fotografiami, ktoré ste mali možnosť  vidieť aj na výstave, rovnako aj druhé DVD so slávnostnej sv. omše a záznam z vystúpenia našich detí, si môžete zakúpiť po odpustovej sv. omši už túto sobotu (14.09.2019) alebo pre tých, ktorí nestihnú, resp. sa na našej odpustovej slávnosti nezúčastnia,  bude  možnosť zakúpiť si ich kedykoľvek neskôr na našom obecnom úrade.

Cena jedného DVD je 10 €, ale keďže kúpou týchto DVD-nosičov podporíte rekonštrukciu strechy nášho kostola, tak jej horná hranica nie je pevne stanovená, no pohybuje sa niekde na úrovni blízkej sume 130 000 € :-) (keďže toľko by podľa predbežných odhadov mala stáť jej oprava). Po vyzbieraní potrebnej čiastky, budú všetky ostatné DVD zdarma :-D

Ďakujeme za pochopenie a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

Číslo transparentného účtu na opravu strechy kostola Mníšek nad Popradom:

SK1809000000005162776664

Odkaz na transparentný účet  na opravu strechy kostola Mníšek nad Popradom :

https://www.transparentneucty.sk/#/ucet/SK1809000000005162776664

Hasičská súťaž (28.07.2019)

Opäť po roku zavítali do našej obce dobrovoľní hasiči z okresu Stará Ľubovňa, aby si zmerali sily v treťom kole okresnej hasičskej ligy. Slávnostným nástupom všetkých hasičských tímov, príhovorom starostu obce Petra Žembu, a tiež nášho váženého hosťa Józefa Jarzębaka  OSP z Lomnici Zdroju, sme odštartovali boj o ligové body, za ktoré prišlo bojovať celkovo 14 tímov, z toho 6 v kategórii žien (na prvom mieste sa umiestnili ženy z Jakuban) a 8 v kategórii mužov (tu sa na prvom mieste umiestnili muži z Veľkého Lipníka - tím B). Nezabudli sme ani na našich mladých hasičov, ktorí tiež predviedli hasičský útok, aj keď len nesúťažne, avšak so svojim výkonom by mohli konkurovať aj súťažným tímom. Poďakovanie patrí všetkým zúčastneným družstvám, za bezproblémový priebeh a vzorné reprezentovanie svojich zborov. Taktiež ďakujeme našim zahraničným susedom, hasičskému zboru OSP Lomnica Zdrój, ktorí nám ukázali svoj útok v plnej hasičskej zbroji. Sme radi, že si súťaž prišlo pozrieť veľa našich i cezpoľných fanúšikov, ktorých činnosť hasičov zaujíma.

Náš stánok s občerstvením ponúkol prítomným nielen alko a nealko nápoje, ale aj grilované klobásky. Peniaze vyzbierané vo výčape, a tiež pri grile, budú použité na rozvoj domácich dobrovoľných hasičov.

Foto: P.G. (okrem poslednej:-)

Lenka Šmidová

Prvé sväté prijímanie 2019

"V tejto malej hostii sa ukrýva riešenie na všetky problémy sveta."(sv. Ján Pavol  II.)

02.06.2019 bolo na 1. sv. prijímanie 9 detí. Pred oltárom mali pripnuté krstné košieľky, ktoré zobrazujú čistú dušu, tak ako pri krste zbavenú dedičného hriechu, tak aj  teraz očistenú spoveďou a prijatím tela a krvi Ježišovej.

Ospravedlňujeme sa za poradie fotiek,  no nejaký "škriatok" nám ich musel rozhádzať :-)

Foto: Klaudia Kirschner

Jasličková pobožnosť 2018

"Začalo sa to úplne inak......" v úvodných slovách JASLIČKOVEJ POBOŽNOSTI sme sa dozvedeli o príchode Božieho syna. SVÄTÁ RODINA putovala a hľadala nocľah........miesto sa našlo len v malej maštali a práve na toto miesto prišli malého Ježiška pozdraviť traja pastieri, Judita s Nátanom, zvieratká, tak ako im ukázali cestu Anjeli. Deti celé predstavenie obohatili nádherným spevom s hudobným doprovodom. A páčilo sa ? Odmenou bol Váš potlesk a radosť v detských očkách.
Foto: P.G.

Zuzana Živčáková

MDD 10.06.2018

Druhú júnovú nedeľu sa zišli mladí aj starší, aby mohli osláviť svoj deň. Na ihrisku za kostolom sa, v spolupráci s obcou a DHZ Mníšek nad Popradom, pokračovali v tradícii už po X. -tykrát, športom a zábavou potešiť deti. Chlapci aj dievčatá, školáci aj školkári, Kačania aj Mnišáci sa spolu postavili proti dažďu a zmerali si svoje sily. Najprv sa rozcvičili na skákacom hrade, potom sa bojovne poznačili farbami a išli  na jednotlivé disciplíny.  Super atmosféru doplnili chlapci z DHZ Mníšek nad Popradom ukážkami zásahu tak, ako to robia na súťažiach. Energiu si deťúrence doplnili koláčikmi od šikovných mamičiek a guľášikom od kuchára uja Joža. Po námahe prišla odmena najprv sladká, a potom aj drobný darček, no a tí najbojovnejší získali medailu. Poďakovanie patrí sponzorom: obec, DHZ, Šmida - TREND, Imrich - ELFFA a pomocníčam tete Helenke, tete Zuzke, animátorke Gabike a mladým hasičom a hasičkám.

Zuzana Živčáková

1. sv. prijímanie 2018

Akonáhle pristúpime k svätému prijímaniu, začne našimi žilami pretekať skutočná Ježišova Krv a naše telo sa spojí s Jeho Telom.  (Sv. Ján Mária Vianney)

Dňa 03.06.2018 v našej farnosti pristúpilo k 1. svätému prijímaniu 6 čistých dušičiek. Krásne to symbolicky znázornili pripnutím bieleho - nevinného srdiečka na veľké červené - Ježišovo srdce, ktorým chceli vyjadriť, že teraz tieto očistené, zbavené hriechu, dušičky patria Bohu. 

Foto: P.G.

Športovo-zábavný deň

Dňa 5. augusta 2017 sme pár ľudí dali hlavy do kopy a zorganizovali 1. ročník Športovo - zábavného dňa. Počasie nám prialo a spoločne sme sa zabavili, či už pri rôznych súťažiach, ukážkach požiarneho útoku alebo sme si pochutnali na vynikajúcom guláši pri skvelej ľudovej hudbe a ukončili sme to zapálením nádhernej vatry:-). Ďakujeme za spoluprácu členom PZ Skalná, DHZ Mníšek na Popradom, DHZ Hraničné, DHZ Veľký Lipník a všetkým ostatným, ktorí nám to všetko pomohli pripraviť (hlavne chlapci pri stavaní vatry a príprave ihriska) a dúfam, že budúci rok sa nám to opäť podarí .
Ďakujeme nášmu fotografovi, že to všetko zachytil - Pavol Gumulák. 

Janka Labantová Reľovská

MDD 03.06.2017

Prišli malí, ba i veľkí, aby spolu všetci súťažili, no a nielen to, koníky nás zaujali a hrdinsky sme ich vyskúšali. Raz si klušem na hnedákovi, potom zasa na bielom koníkovi. Po súťažiach  HASIČSKÁ TATRA  s mladými hasičmi a zabavili sa  už všetci. Potom prišlo pohostenie o chutný guľáš sa postaral ujo kuchár Ondrej a koláčiky napiekli šikovné mamičky, kolu pre detičky priniesol ujo Maťo. V závere boli všetci odmenení a nadšení, lebo opäť o rok je zas sviatok detí na Kačom aj po desiaty raz. Za všetky detičky ďakujeme sponzorským príspevkom rodičov, za prepožičanie stolov, lavíc, slnečníkov, kotlíka, voda, elektrina a dobrovoľníkom, ktorí sa pričinili o pekný deň.

Zuzana Živčáková

     „Boh sa zastavil v Mníšku nad Popradom“ . Týmito slovami sa začali ľudové misie v našej farnosti v dňoch 30.10. – 6. 11. 2016.  Viedli ich pátri misionári SVD – Ján Kušnír a Thomas Tunulg pôvodom  z Indonézie. Bol to milostiplný čas pre všetkých veriacich.

      Na sv. omšiach a prednáškach sa zúčastňovalo veľké množstvo ľudí. Nečudo, veď posledné misie sa u nás konali v roku 1941.

      V Ježišovi Kristovi nás spojili a zjednotili okolo oltára. Boli tu s nami ako naša súčasť , ako naša rodina.

      A Boh putuje ďalej, putuje cez nás, cez naše srdcia, ruky, nohy. Aby sa ďalej  zastavoval  a daroval strateným ovciam i čakajúcim Zachejom.

      S veľkou vďakou zverujeme pátrov našim modlitbám.  Nech Ježiš, Dobrý pastier, chráni a vedie ich kroky. Nech Ich Panna Mária posilňuje a potešuje. Aby tak svetlo víťazilo nad tmou, láska nad nenávisťou, jednota nad rozdelením a služba nad poručníctvom.

(DAK)

MDD 04.06.2016

Počasie nás nesklamalo, a tak ako sa na nás usmievalo slniečko, rovnako sa usmievali a tešili aj deťúrence. Školáci, škôlkari, ale aj tie najmladšie, ktoré budú súťažiť až o niekoľko rokov. Animátori Miška, Gabika, Tomáš, Roland a Kamil spolu s tetou Zuzkou pripravili množstvo súťaži. Už tradične má v tento deň úspech hasičská technika, ktorú pod vedením veliteľa Lukáša predviedli mladí hasiči Adam, Vlado a Maťo. O chutný guľáš sa postaral guľášmajster ujo Ondrej a od smädu bola pripravená kofola, ktorú pre všetky deti priniesol ujo Maťo. Mamičky napiekli koláčiky rôznych chutí a všetkých farieb. Ďakujeme všetkým sponzorom a rodinám, ktoré nám spríjemnili slnečné popoludnie, detičky odchádzali domov odmenené a spokojné. Tešíme sa opäť o rok.                             

Zuzana Živčáková

(Ospravedlňujeme sa za kvalitu fotiek,  sú robené telefónom:-)

Odpustová slávnosťSlávnostné odovzdanie požiarnej tatry

Minister vnútra Robert Kaliňák osobne priviezol dňa 09.02.2016 do našej obce kompletne zrekonštruovanú požiarnu Tatru 138 CAS 32 (podľa slov R. Kaliňáka je jedna zo štyroch v SR). Kľúče od tohto vozidla prevzal veliteľ obecného požiarného zboru Lukáš Nemergut.

Generálna oprava v hodnote 118 000 € (ktorú v plnom rozsahu hradilo ministerstvo vnútra) bola vykonaná v Liptovskom Hrádku a následne novú nadstavbu získala v Bratislave. Pôvodné, čo na nej ostalo, je vraj len poznávacia značka:-)

Foto: Tomáš Gontkovič

Jasličková pobožnosť

25.12.2015 sa v našej farnosti uskutočnila jasličková pobožnosť. Deti prostredníctvom tejto jasličkovej pobožnosti ukázali ako sa kedysi slávili Vianoce v našej dedine. Pripomenuli nám aj staré zvyky, bez ktorých by sa nemohla zaobísť štedrá večera. Poriadne si vybrúsili jazyky naším ľudovým nárečím, a to goraľštinou. Samozrejme nechýbal ani príbeh o tom, ako prišiel na svet Boží syn.

Katarína Žembová

Letecké zábary obce 2015

Pridali sme nové letecké zábery našej obce (a trochu aj pohľad na našich severných susedov:-) v jeseni.


1. sv. prijímanie

Otvorenie mosta

Aj keď most bol spustený do prevádzky 23.09.2015, oficiálne prestrihnúť pásku prišiel  štátny tajomník ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Viktor Stromček, a to dňa 01.10.2015 o 13:00 hod. Viac informácií o tom nájdete v nižšie uvedených odkazoch:-)

http://videoarchiv.markiza.sk/ -  Obsah videa - Nový Slovensko-Poľský most

http://www.rtvs.sk/ v mninúte: 05:50

http://www.telecom.gov.sk/

http://www.dobrenoviny.sk/

http://lubovna.korzar.sme.sk/

http://www.piestanskydennik.sk/

http://www.chmelnica.sk/            

http://www.piwniczna.info/                      

https://sadeczanin.info/                                                                           


Posviacka kríža v Krendželovke (15.09.2015)


Odpustová slávnosť (r. 2015)

Odpustová slávnosť Povýšenia sv. kríža, tento rok u nás  slávená v nedeľu 13.09.2015,  ktorú nám prišiel z krášliť súbor  z Hladovky  - z rodnej dediny nášho duchovného otca. Za video ďakujeme J. Dulákovi.

video:

https://onedrive.live.com/


Prvé sväté prijímanie

Táto pieseň vyjadrí všetko, čo týchto 5 anjelikov prežívalo, a určite aj žiadalo, v tento slávnostný deň (07.06.2015):-)

R: Čistá, čistá, čistá jak studnička

duša, čo vyznala hriech.

Čistá, čistá, čistá jak studnička,

jasná ako čerstvý sneh.

1. Do našich sŕdc ťa zveme,

hriech, Pane, odmietame.

Pomôž, nech čisté, čisté, priezračné studničky

vrátia sa na našu zem.

2. Láska, to je tvoja zbraň,

tou deti, Ježišu, chráň,

nech naše duše sú jak voňavé záhrady,

nie ako zvädnutá pláň.

3. Láska, to je tvoja zbraň,

tou našich rodičov chráň,

ich duše nech sú vždy jak voňavé záhrady,

nie ako zvädnutá pláň.

4. Ježišu, daj nám tú zbroj,

keď diabol začína boj.

I každé drobné, drobné, drobučké zranenia,

prosíme, rýchle nám zhoj.


Priebeh výstavby most

Prikladáme ďalšie zábery z postupov prác na moste. V podstate by sa dalo povedať, že most je hotový, ale termín otvorenia zatiaľ nie je známy, šepká sa, že 3-tieho, ale ktorý mesiac, doposiaľ  nevieme :-D V piatok (28.08.2015) mal byť most z kolaudovaný, predchádzali tomu, okrem iného, zaťažkávacie skúšky – na ktoré sa prišli pozrieť aj z televízie (11.06.2015),  kde stálo, pekne zoradených,  16 kamiónov - každý z nich vážil 32 ton. Medzi posledné úpravy patrila regulácia potoka, skrášlenie terénu pod mostom a zapojenie osvetlenia.

http://www.piwniczna.pl/ -všimnite si aj, prosím, súbor PDF pod  "Pobierz"


Medzinárodný deň detí

Veselé slniečko privítalo deťúrence v sobotu 06.06.2015 na lúke v časti Kače. Deti boli pripravené "bojovať" a súťažiť o najšikovnejšieho zberateľa stužiek. Tí odvážnejší sa dali skrášliť v mini "tetovacom" štúdiu. Pekné popoludnie bolo zavŕšené sladkou tortou od sponzora a darčekmi pre všetky detičky. Pre zúčastnených bol pripravený chutný guľáš od majstrov Jána a Mareka, ktorý sa postarali o plné brušká maličkých, ale aj dospelých súťažiacich. Ďakujeme za krásnu akciu, ktorú pripravili animátori /Hela, Gabika, Miška, Daniela, Lenka, Katka, Tomáš, Kamil a Zuzka/, mladí HASIČI  s predsedom  a za príspevky sponzorov /obec Mníšek nad Popradom , TREND - Šmida, ELFFA - Imrich, Nemergut, .../ Tešíme sa na Vašu účasť opäť o rok!

                                                                                                               Zuzana Živčáková

Slávnosť prijatia sviatosti birmovania

Ročná príprava našich birmovancov bola naplnená slávnostným udelením sviatosti dospelosti v nedeľu 31.05.2015 na sv. omši, ktorú celebroval otec biskup Mons. Štefan Sečka, za asistencie kňaza našej farnosti Mgr. Dušana Kubicu, a vyslúžil sviatosť birmovania 61 kandidátom.
Fašiangová sánkovačka (15.02.2015)

Kde sa vzal, tu sa vzal,  po týždni nám sneh ostal, a preto sme sa všetci stretli, aby sme to využili a poriadne sa vyšantili. Posilnení koláčikmi a teplým čajíkom sme sa pustili do súťaženia. Vyhrali sme všetci - bola skvelá nálada a nádherné počasie. Prišli detičky, rodičia i babičky, najmladší sánkari v kočíkoch čakajú na svoju šancu o rok. No a tradíciu veselých sanko- prostriedkov vyhralo kreslo s majákom - a šlo to perfektne, k zaujímavej maske skúsime nájsť majiteľa. Ďakujeme obci a sponzorom - tešíme sa na stretnutie opäť o rok.

                                                                                                                                    Zuzana Živčáková


Jasličková (25.12.2014)

V tejto Vianočnej scénke deti chceli poukázať na dnešný svet, v ktorom sa zabúda na pravú podstatu Vianoc. Prevláda povrchná náladovosť, ktorá za deň-dva zmizne a hlasí sa opäť všednosť . Pre zhon, do ktorého sa moderný človek ponára, sa nestačí  zamyslieť nad bohatým obsahom Vianoc. Tým bohatým obsahom je narodenie Ježiška; a na to prišli štyri deti, o ktorých bol tento príbeh, deti z modernej doby, ktorým sa zatúlal psík k starčekovi, ktorý spolu so svojimi spolubývajúcimi zo starobinca, im tento príbeh vyrozprával.

                                                                                                                                                                           Katarína Žembová

videá:

https://www.youtube.com/watch?v=_A_Tpc8xdj8

https://www.youtube.com/watch?v=1p08wtXGp9w

https://www.youtube.com/watch?v=mFVBxbqOC6o

https://www.youtube.com/watch?v=9FiLMaE6LfE


Priebeh výstavby mosta

Pridávame ďalšie fotky (65 kusov) z výstavby mostu. Fotografovi sa podarilo byť v pravom čase na prvom mieste, aby zachytil na snímkach premostenie dvoch rozostavaných „častí“ na oboch brehoch rieky.  Posledných  5 záberov je urobených z dronu (pohľad z hora), ktorého majiteľ je pán L. z Piwnicznej.


Cintorín

Keďže máme dušičkový týždeň, tak pridávame aj pár (12) fotiek, ako bol rozžiarený náš cintorín; v duchu "memento mori"Odpustová slávnosť

14.09.2014 sme slávili v našej farnosti odpustovú slávnosť na sviatok Povýšenia sv. kríža, ktorú vo svojom novom pôsobisku po prvýkrát celebroval duchovný otec Dušan Kubica. Pomáhali mu naši rodáci Pavol Baláž a Stanislav Dulák spolu s kňazmi z Poľskej „parafji“ Piwniczna - „wikariuszom Piotrom“ a „emerytowanym ksiądzom Zdzisławom“, ktorí prišli na túto sv. omšu v procesii aj so svojimi veriacimi. Svätú omšu nám skrášlil spevokol z Pucova, z farnosti, kde pán farár Kubica do júla tohto roku pôsobil. A spievali naozaj kráásne, len škoda, že to na týchto fotografiách nie je vidno - teda počuť...  :-D


Medzinárodný deň detí

Po roku (07.06.2014) sa opäť stretla chuť zabaviť sa s dobrou náladou na dni venovanom našim ratolestiam. Upútali nové hry ako ruské kolky, bludisko, lyže na piesku, ale aj tie staršie, už tradičné skoky vo vreci alebo hod loptičkou do terča. Veľkú odozvu malo aj maľovanie na tvár, ktoré prerástlo vo veľkú "tetovaciu" akciu. Pre deti bolo zaujímavé sa oboznámiť s prácou polície, jednotlivé ukážky ich zásahov proti páchateľom, no predstavenie techniky bolo pozoruhodné aj pre dospelých divákov.

Poďakovanie patrí Obci Mníšek nad Popradom, organizátorom, animátorom, mamičkám, kuchárom a sponzorom. Tešíme sa  opäť o rok.


Záplavy v našej obci

Pridali sme fotky zo záplav, ktoré spôsobila „zešikano Zoška“ (15.05.2014) v našej obci.

IV. obecný ples

04.01.2014 už po 4-tý krát sa stretla dobrá nálada, chuť zabaviť sa, zísť sa, či len porozprávať v miestnom kultúrnom dome za taktu skupiny INDEX. Zábavným doplnením bol ľudový zabávač Jožku Jožka z Hanušoviec nad Topľou a excelentným  moderovaním Petra Paulíka z TV Šláger, neskôr doplneným aj jeho spevom,  sa nálada stupňovala až do ranných hodín.

Ďakujeme všetkým sponzorom, ktorí prispeli do tomboly ( Obec Mníšek n/P. , Elffa, TREND, HAIR EXPRES, Fonďa, Potraviny Ščurková, rodinná FARMA, ......), organizátorke Mgr. Z. Živčákovej, kuchárom,  obsluhe a K. Kuzárovej za tortu pre víťaza v súťaži jedenia banánu bez použitia rúk:-)

Tešíme sa na nasledujúci ročník.


Jasličky

Pridávame fotky z dreva vyrezávaných  jasličiek. Prvú, „základnú“, časť  jaslí  sme mohli vidieť na Vianoce v roku  2012 a minulý rok (2013) sa ešte pridali niektoré zvieratá, ako napr. slon, ťava, kôň.. a postavičky: žena s dieťaťom, pastier...


Jasličková pobožnosť

O spestrenie vianočných sviatkov sa postarali deti z farnosti účinkovaním v nádhernom predstavení, a tým nám všetkým pripomenuli narodenie Ježiška v Betleheme. Milým prednesom a precíteným spevom  potešili nielen svojich najbližších, ale všetkých, ktorým je tradícia a poslanie pobožnosti venovaná.

Ďakujeme účinkujúcim detičkám a všetkým tým, ktorí nám pomohli pripraviť dôstojnosť tejto udalosti. Cieľom bolo, aby do každého srdiečka prišiel Ježiško, tak ako pred 2000 rokmi prišiel na tento svet.


Medzinárodný deň detí

Deň Detí pripadol tento rok na sobotu, a tak sa mohli naše ratolesti už po piaty krát stretnúť vo vzájomnom súťažnom meraní síl  DEŇ DETÍ Kače 2013. Po súťažiach a odmenách nasledovala chutná torta a veľké prekvapenie v podobe Dobrovoľného hasičského zboru zo Sulína, kde dobrovoľní hasiči predviedli ukážku zásahu, svoje zariadenie a pripravili si pre malých a veľkých dobrovoľníkov súťaž. Veľké poďakovanie za celý priebeh akcie patrí Obci Mníšek nad Popradom, sponzorom, kuchárom za výborný guľáš, animátorkám pri súťažiach, všetkým, ktorí mali chuť pomáhať a tak prispieť ku peknej akcii venovanej deťom všetkých vekových kategórii.


Fašiangová sánkovačka

Za podpory obce a sponzorov sa uskutočnila fašiangová sánkovačka na kopci za obcou Kače. Sánkarov neodradilo ani zlé počasie a prišli v hojnom počte, aby predviedli tie najlepšie výkony. Tí adrenalínoví sa usilovali zdolať kopec na bicykli, ostatní sa snažili zložiť najdlhší záprah, ten bol z dvanástich sánkarov a úspešne došiel do cieľa. Posilnení koláčikmi od babičiek a mamičiek, potužení teplým čajom sa tešili nielen mladí, ale aj tí starší sánkari zo svojich výkonov. Pre najmenších bola pripravená sladká odmena. A už tradične sa sánkovačky zúčastnil aj pes Punťo. Veríme, že aj napriek veternému počasiu bola akcia dobrým príkladom súdržnosti troch generácii na kopci. Tešíme sa opäť o rok.


Sv. Mikuláš zavítal aj k nám

Mikulášku, dobrý strýčku,
modlím sa ti modlitbičku, ...

Svätý Mikuláš patrí určite medzi najobľúbenejších svätých - hlavne u deti, no však nie len pre nich :-) Aj tento rok zavítal do našej obce, medzi našich žiakov, ktorí ho už netrpezlivo očakávali.


Medzinárodný deň detí

V sobotu 02.06.2012 sa konal 4. ročník ŠPORTOVÉHO DŇA - POPOLUDNIA pri príležitosti MDD. Pre deti bolo pripravených viacero prekvapení - zaujímavé súťaže, vystúpenie kynológov Policajného zboru zo SL, chutná torta, guľáš, drobné darčeky pre všetky súťaživé deti, volejbalový turnaj pre mladých teanegerov... Akcia prebiehala pod záštitou Obce Mníšek nad Popradom a za príspevkov sponzorov. Poďakovanie patrí všetkým za bohatú účasť (zatiaľ najvyššiu), osobitne sa chceme poďakovať členom PZ v SL, dobrovoľníkom, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k organizácii úspešného popoludnia venovaného deťom všetkých vekových skupín (mamičkám za koláče a darčeky, oteckom za stavanie stanu a chutný guľáš, chlapcom a dievčatám pri organizovaní hier, zábavy a výzdoby areálu a upratovacej čate :-)


Slávnostné poklopanie základného kameňa mosta

  „Slovensko a Poľsko sú tradične dobrí susedia. Potrebujeme budovať cestné spojenia, ktoré zlepšia podmienky pre rozvoj cezhraničných podnikateľských aktivít a naštartujú rozvoj turistiky a cestovného ruchu v tejto malebnej časti strednej Európy. Projekt je učebnicovým príkladom toho, na čo majú slúžiť eurofondy – spájať susedov a krajiny bezpečnými cestami“, povedal dnes (26.03.2012) minister dopravy Ján Figeľ pri poklopaní základného kameňa výstavby nového mostu. Prednostka Obvodného úradu Stará Ľubovňa Zita Pleštinská, už rozcvičeným hlasom, ktorý si rozospievala spolu so skupinou Kollárovci pri piesni „Goralu czy ci nie żal“, konštatovala:  "Tento most je veľmi dôležitý, pretože starou cestou prejde ročne dva milióny turistov a táto cesta je problematická, pričom je stále poškodzovaná zosuvmi pôdy." O túto preložku cesty dlhú približne 700 m (z čoho dĺžka samotného mostu je 322,8 m) sa usilovala takmer 15 rokov.  O jej výstavbu sa uchádzalo 11 firiem - súťaž  vyhrala spoločnosť "Inžinierske stavby Košice" za ponúknutú  cenu 6,9 milióna eur bez DPH, pričom predpokladaná hodnota zákazky bola 12,7 m


Zoznam aktualít :