V krátkosti - čo bolo...

 08.07.2023

Po kliknutí na názov udalosti sa Vám zobrazia fotografie či video

MDD 2023

Krásny deň, plný slnka, zábavy, radosti a detského smiechu, ktorý sme strávili v nedeľu (04.06.2023) pri príležitosti dňa detí. Chceme poďakovať všetkým za účasť, animátorkám za nápaditosť a ochotu pri vytváraní a realizovaní hier, kuchárom za fajnový guláš, výčapníčkam za pohostenie a všetkým, ktorí prispeli k zdokonaleniu tohto dňa určenému deťom.

Foto: P.G.

Čože je to päťdesiatka?

     V jednej známej slovenskej ľudovej" pesničke sa spieva - Čože je to päťdesiatka? Aj keď v tejto piesni sa spieva o životnom veku, predsa možno aj  nám mnohým prišla na um, keď náš rodák Mons. Peter Fidermák slávil v nedeľu 18. júna 2023 „päťdesiatku", ale svojho kňazsko-misionárskeho života. Na sv. omši sa zišli nielen najbližší príbuzní, ale aj mnoho rodákov a známych, aby spoločne s otcom Petrom ďakovali za tento dar povolania. Keďže otec Peter pracuje mnoho rokov v Rusku a na slávnosti sa objavil aj náš ďalší  rodák - Pavol Žemba, ktorý pracuje na Ukrajine, tak  sa v tejto  momentálne neľahkej situácii nejak automaticky natískala otázka -"Ako to vlastne je s týmto nepokojom?" Otec Peter svojim žartovným humorom poznamenal: „Veď normálni ľudia sa vždy vedia dohodnúť, a my tu sme ešte zatiaľ pri zdravom rozume, tak poďme slúžiť omšu..."
     V jednej poviedke sa spomína príbeh o dvoch kňazoch, ktorí  zomreli   v rovnakom čase. Ako tak stoja v rade  pred nebeskou  bránou, prišiel čas na prvého z nich. Vieme, že na konci života budeme súdení z lásky, tak aj tu ho svätý Peter zavolal  k sebe a pýta sa - "No vrav, čo si  ty vo svojom živote vykonal pre  svoje ovečky a pre nášho Pána?"
Kňaz začal rozprávať, čo všetko sa mu viac-menej podarilo, čo sa mu nepodarilo a na koniec dodal - "A nášmu Pánovi som postavil dva kostoly!"
Svätý Peter otvoril knihu života, na chvíľu sa do nej zahľadel, aby nakoniec skonštatoval: "Áno, áno, to všetko je pravda, vstúp  teda do nebeskej blaženosti".
Druhý kňaz, ktorý stál v rade hneď za ním, to všetko počul, ticho sa zaradoval a v duchu si pomyslel: "Aaa, tak ja to mám v suchu, nemusím sa ničoho báť-ja som toho totiž urobil omnoho viac!"
Predstúpil teda aj on k sv. Petrovi a po rovnakej otázke a vymenovaní všetkých svojich zásluh ešte hrdo dodal – „A ja som nášmu Pánovi  postavil 5 kostolov!“
Aj teraz sa  svätý Peter zahľadel do knihy života, hľadí, a po chvíli hovorí – „Áno, to všetko je síce pravda, ale ty si od nášho Pána dostal toľko talentov, že si mohol postaviť 10 kostolov, len si bol príliš zaneprázdnený  svojimi vlastnými záležitosťami a na plnenie tých Božích si už nemal čas. Zato ešte nejakú chvíľu stráviš v očistci...“
     Náš oslávenec Mons. Peter postavil a opravil v živote toľko chrámov, že sa hádam nemusí báť verdiktu svojho menovca - sv. Petra, tak mu vyprosujeme do ďalšieho života, aby ho Pán Boh ešte dlho držal pri zdravom rozume, dobrom zdraví a činorodej misijnej práci, a aby stihol vybudovať ešte veľa chrámov, avšak nie len tých z tehál a kvádrov, ale aj  tých "chrámov" v ľudských srdciach...

                                                                  (PB.G.)

Deň matiek 2023 - foto - TU, video - TU

ospravedlňujeme sa za kvalitu videa a fotiek:-)

     V jednej anekdote sa hovorí o  mamičke z viacpočetnej rodinky, ktorá dostala otázku, že ako sa k nej správajú jej deti.
Odpoveď znela:
Ako k Bohu.
Ako k Bohu? - A to je ako?
Nepočúvajú, tvária sa že neexistujem, ale keď sa niečo zlé prihodí - okamžite bežia s plačom ku mne..
      Na druhej strane, svätý Josemaría Escrivá hovorí, že "Veľká Svätosť spočíva v každodennom vykonávaní si svojich maličkých povinností."
A to je MAMA...
      "Deň matiek je príležitosťou poďakovať sa za všetku tú vrelú lásku, za nehu a starostlivosť, ktorou každá matka zahrňuje svoje deti, za opateru, nekonečnú trpezlivosť a obetavosť, za rozhodnutie stať sa matkou.
      Milé mamy a staré mamy, želáme Vám, aby ste zo svojich detí, či vnúčat, mali vždy radosť. Ak sa vo vašich očiach niekedy kvôli nim objavia slzy, nech sú to len slzy šťastia. Aby sa tie prebdené noci  obrátili na slnečné dni v starobe. Buďte nám zdravé, krásne a milé, a buďte s nami ešte dlhé roky." – Aj týmito slovami sa k nám prihovoril náš starosta, pri príležitosti dňa matiek (v nedeľu 14.05.2023), na podujatí, pri ktorom v úvode vystúpili naše ratolesti so svojou básničkou a pesničkou, venované práve mamkám. Ďalej sa nám so svojím  repertoárom predstavila kresťanská folková kapela Križiaci.
      Všetkým, ktorí svojou účasťou, pomocnou rukou, ochotou alebo akýmkoľvek iným spôsobom prispeli k príjemne strávenému nedeľnému poobediu, patrí naše veľké ĎAKUJEME.

Karneval v MŠ.                 

Fašiangy sú obdobím radosti a zábavy. Aj v našej MŠ sa dňa 17.2.2023 ozývala hudba a šťastný smiech detí. Konečne nastal deň dlho očakávaného karnevalu. Detičky sa naň veľmi tešili a so svojimi rodičmi si pripravili veľmi pekné karnevalové masky. Všetky masky boli rovnako pekné, a preto najkrajšou odmenou boli rozžiarené detské očká, dobrá nálada a zážitky detí, na ktoré budú spomínať .     

Mgr. Jarmila Ružbašanová

Jasličková pobožnosť 2022 

„Prišiel k deťom i dospelým, aby sme sa všetci mohli stať Božími deťmi. Doniesol nám radosť a volá nás k sebe, aby sme prišli k nemu a cez neho do nebeského kráľovstva. Ježiško prišiel na našu zem, aby nám otvoril bránu do neba.“- takto krásne nám to Viktória vysvetlila v postave mamky VIANOCE V RODINE. A spolu s detskou rodinou našich mladých hercov sme sa všetci spoločne mohli preniesť o 2000 rokov naspäť a priblížiť si narodenie Ježiška. Novinu nám priniesli anjelíci a pokloniť sa mu prišli pastieri, králi, herecká rodina aj najmladšia Lucinka. Slovo bolo doplnené vianočnými koledami s hudobným doprovodom.

Ďakujeme všetkým účinkujúcim deťom a mládeži za ich odvahu a trpezlivosť, hudobníkom za doprovod . Bolo to nádherné popoludnie v požehnanom čase na sviatok Narodenia Pána, z ktorého sme odchádzali obohatení o  duchovný zážitok.


Zuzana Živčáková st. (režisér)


Mikuláš v našej obci (04.12.2022 a 06.12.2022 v škôlke:)

                                Vitaj, vitaj Mikuláš,
   čo v batohu pre nás máš?
   Cukríky i čokoládky
   a či dáky perník sladký?
                               Celý rok sme poslúchali,
                                aj si uši umývali.
                                Žiaden z nás sa nebil veru,
                                na kolene nemal dieru.
                                Tak ako sme sľúbili,
                                všetci sme sa ľúbili.
                                Rýchlo, rýchlo rozbaľ vrece,
                                nikto z nás už čakať nechce.

Október, mesiac úcty k starším- video TU, foto - TU

Dňa 23.10.2022 sa v našej obci konalo vystúpenie detí pri príležitosti mesiaca úcty k starším. Týmto  by sme chceli poďakovať všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na príprave tohto vystúpenia.  V prvom rade všetkým deťom, ktoré sa do toho pustili spolu s nami. Bez nich by sa to nepodarilo. Ďalej ďakujeme Zuzke Živčákovej ml. Celá táto akcia bola hlavne jej nápad, ako aj organizácia podujatia, no predovšetkým choreografie všetkých tancov, ktoré sme vo vystúpení mali možnosť vidieť. Taktiež ďakujeme Aničke Balážovej za hudobný sprievod detí, Gabike Hutníkovej za spevácku, organizačnú pomoc a vytváranie plagátov, Majke Živčákovej za pomoc s kostýmami, Kláre Gumulákovej za fotenie, Tomášovi Gontkovičovi za video, a v neposlednom rade, Jankovi Andrejkovi, za ozvučenie a osvetlenie nášho vystúpenia, obci za zakúpenie darčekov.  Všetkým patrí naše obrovské ĎAKUJEM.                                                           

Odpustová slávnosť 2022

Odpustová slávnosť na sviatok Povýšenia sv. kríža, ktorému je zasvätený miestny kostol, sa tento rok ukutočnila v nedeľu, 11.09.2022, za prítomnosti nového farára, Mariána Jabrockého. Svätú omšu celebroval pán dekan, Pavol Lacko, ktorú spestrili aj anjelské hlasy naších detí, pod vedením kantorky. 

Rozlúčka s kňazom Dušanom 

V nedeľu (03.07.2022) sme sa lúčili s naším duchovným otcom, Dušanom Kubicom, ktorý v našej farnosti pôsobil od 08. júla 2014, teda pekných 8 rokov. Ako povedal v príhovore po sv. omši v Medzibrodí: "Ešte by som tu bol aj ďalších minimálne 8 rokov zostal". Avšak aj takýto je údel kňazstva. Z myšlienok, ktoré sme mali možnosť počuť v rozlúčkovom príhovore nášho pána starostu odznelo aj to, že keď sa raz francúzskeho filozofa Jeana Guittona spýtali, kto je kňaz a čo od kňaza očakáva, odvetil: „Kto je kňaz? Kristus. Čo od kňaza očakávam? Krista.“ A tak v danú nedeľu naše malé farské spoločenstvo prežívalo taký malý pohreb, pretože aj na Mníšku bol kňaz Kristus. Staval a naprával 650 kostolov v našich srdciach a jeden v našej obci.. Za čo mu patrí úprimné Pán Boh zaplať. A podobne, ako sme na rozlúčku v duchovnej kytici obetovali zaňho mnoho ružencov, koruniek, pôstov a svätých omší, dajme si také malé predsavzatie, že aj naďalej budeme na neho, ale už aj na nášho "nového" pastiera duší Mariána, pamätať v našich modlitbách.. Ešte raz Pán Boh zaplať..

Rozlúčkové piesne - video: 

Guralu, cy či nie žal
Celá krásna si Mária
Wšystkiego dobrego, žyčymy, žyčymy

foto: P.G.
video: Tomáš Gontkovič

Pohreb pána Milana Kubicu

Pridávame fotky z pohrebu zosnulého pána Milana Kubicu – otca nášho predošlého pána farára, Dušana Kubicu, ktorý sa konal 28.06.2022 v Hladovke.

Foto: P.G.

Sv. omša v Medzibrodí


25.06.2022 sa konala posledná sv. omša s naším - už teraz niekdajším kňazom, Dušanom Kubicom, na ktorej sa  zúčastnili nielen Medzibroďania, ale aj veriaci z Kačeho a Mníška. Pred záverom som sa mu chcel poďakovať, ale premohol ma smútok a v krku mi narástla veľká hrča. Poďakovali sme sa mu a na pamiatku dali krásnu drevorezbu. Po nej sme pripravili posedenie pri fajnom gulášiku a orosenom pivku. Zaspomínali sme si na rôzne príhody no a nielen pri harmonike aj zaspievali. Popoludnie ubehlo veľmi rýchlo. Škoda.

J. Dulák

Foto: P. G.


Chodník pri kostole

19. apríla 2022 - 20. mája 2022 - rekonštrukčné práce na 
chodníku a schodoch pri kostole, realizované  firmou Tatradlažby Poprad z Vrbova. 

Foto: Tomáš Gontkovič

Hasiči zavítali do škôlky

Do materskej školy sme si pozvali členov Dobrovoľného hasičského zboru. Predviedli deťom všetky hasičské nástroje,  ktoré používajú pri zásahu. Dovolili deťom vyskúšať si, ako sa hasí s hadicou. Deti si mohli obliecť hasičskú bundu, aj nasadiť prilbu pre hasičov. Najvāčším zážitkom bolo pre deti zapnúť signalizáciu svetiel na streche auta, či zapnúť sirénu a zaparkovať auto do garáže.

Veľké poďakovanie patrí Tomášovi a Andrejovi za nezabudnuteľný zážitok pre škôlkárov.
M.S.


Zelený Štvrtok - obrad umývania nôh (2022)

Slová pohýnajú, príklady priťahujú. Ani sto slov nevyjadrí jeden skutok vykonaný z lásky. Pán Ježiš nám zanechal vzor, ako byť osožný v dnešnom svete. Neobzerať sa na okolnosti, na ľudí, na materiálne prostriedky..., ale konať. On nám dal príklad, aby sme aj my, kresťania, boli príkladom pre iných.

(DAK)

Dobrá novina (2021)

Veľavážení priatelia,

milí a úprimní Boží ctitelia!

Podľa zvyku kresťanského

dnes do príbytku vašeho

prichádzame v dôvernosti

želať vašej ctižiadosti.

A preto vám vinšujeme,

všetko zo srdca prajeme,

aby ste v budúcom roku

šťastní boli v každom kroku.

Milé rodiny, milí podporovatelia a priatelia Dobrej noviny!

Želala by som si, aby ste takýto vinš počuli z úst koledníkov Dobrej noviny, ktorí k vám zavítali potešiť vás svojimi vinšami a koledami počas vianočných dní.

Minulý rok, a žiaľ ani tento rok, sa tradičné koledovanie od domu k domu v našej farnosti neuskutočnilo. Tieto vianočné sviatky však naši koledníci nezaháľali a aspoň touto on-line formou vás chcú pozdraviť.

Taktiež vás prosím, ak vám to vaša situácia dovoľuje, podporte Dobrú novinu finančne prostredníctvom príspevku do stacionárnej pokladničky (pri jasličkách v kostole, ktorá tam bude až do 31. januára 2022), aby sme mohli spoločne prinášať radostnú zvesť aj do afrických krajín a konať skutky lásky pre dôstojný život ľudí na periférii. Len vďaka vašej štedrosti môžeme každoročne podporiť viac ako 30 projektov v Ugande, Keni, Etiópii a Južnom Sudáne.

Ďakujeme vám za podporu!

Lucia Balážová, zodpovedná osoba za Dobrú novinu farnosti Mníšek nad Popradom

odkaz na VIDEO:     https://youtu.be/vf5iXWADnWY


Sviatosť birmovania

Ročná príprava našich birmovancov bola naplnená slávnostným udelením sviatosti duchovnej dospelosti v nedeľu 31.05.2015 na sv. omši, ktorú celebroval otec biskup, Mons. Štefan Sečka, za asistencie kňaza našej farnosti, Mgr. Dušana Kubicu. Vyslúžil sviatosť birmovania 61 kandidátom. Opäť po piatich rokoch, dňa 19.09.2020 bolo, Mons. Andrejom Imrichom, pomazaných 32 duchovne pripravených čakateľov.

Vysviacka a primície - Miroslav Živčák

Dňa 29.08.2020 sa prvýkrát v histórií našej obce konala vo farskom kostole kňazská vysviacka.  Dlhú púť nášho rodáka, Miroslava Živčáka, zavŕšil emeritný pomocný biskup Mons. Andrej Imrich, jeho vysvätením na novokňaza. No týmto sa Mirova púť nekončí, ale začína sa ďalšia „etapa“ misionára Spoločnosti afrických misií (SMA). Na jeho hlavu bolo, okrem biskupových, vložených ďalších 30 párov rúk kňazov prítomných na tejto vysviacke. Primičnú sv. omšu slúžil novokňaz nasledujúci deň – v nedeľu 30.09.2020. Kázeň predniesol pán farár, Jozef Barilla, ktorý v minulosti bol správcom našej farnosti .Stretnutie rodákov

 03. august 2019 ostane hlboko zapísaný v pamäti mnohých Mníškovianov. V obci Mníšek nad Popradom sa konalo prvé stretnutie rodákov obce. Slávnosť začala v miestnom kostole, Povýšenia sv. Kríža, svätou omšou. Okolo oltára sa zhromaždilo všetkých desať kňazov rodákov, traja kňazi hostia a osem rehoľných sestričiek, rodáčok.  Svätú omšu celebroval taktiež miestny rodák Mons. Andrej Imrich, emeritný spišský biskup. Kázeň predniesol Mons. František Dlugoš, levočský dekan. V tomto roku sa náš kostol „dožíva“ 150 rokov od svojho dokončenia a požehnania. Túto myšlienku výročia chrámu reprezentovali aj naše krojované deti, ktoré niesli obetné dary. Po obede sa konali kultúrno-hudobné  predstavenia,  spoločenské zblíženie rodákov, hostí a sprievodné atrakcie pre všetky deti. Očarujúce vystúpenie predviedli naše deti, ktoré prezentovali goralské piesne a tance. Veľmi pútavú históriu spomienok pripomenuli  staré dobové fotografie, ktoré zaujali každého účastníka. Niektorým sa aj slzy tlačili do očí, keď sa po desaťročiach stretli a rozprávali si svoje životné príbehy. Hlavný organizátor miestny obecný úrad ako aj rodáci boli prekvapení a milo potešení ohromným záujmom o túto akciu. 


Rekonštrukcia strechy kostola a maľba fasády

S pomocou Božou a štedrými ľudskými rukami sa v roku 2020 podarila kompletná rekonštrukcia strechy kostola. Najskôr sa rozhodovalo, že sa pôvodný plech len namaľuje, no stav strechy nedovoľoval iba zmenu krytiny strechy, ale jej kompletnú renováciu, vrátane krovu. Plech, ktorý tvoril krytinu strechy, bol na niektorých miestach prehrdzavený, čo bolo príčinou preniku vody na konštrukciu strechy. Trámy starej strechy boli čiastočne spráchnivené, preto najviac poškodené časti sú nahradené novým rezivom.  Z pohľadu do budúcnosti a trvácnosti medeného plechu padla voľba na meď, aj napriek vyššej finančnej náročnosti. Rekonštrukciu previedla firma Švestav s.r.o. – Brezovička. Vymaľovala sa fasáda kostola. 


Ľudové misie


„Boh sa zastavil v Mníšku nad Popradom“ - týmito slovami sa začali ľudové misie v našej farnosti v dňoch 30.10. – 06.11.2016.  Viedli ich pátri misionári SVD – Ján Kušnír a Thomas Tunulg, pôvodom  z Indonézie. Bol to milostiplný čas pre všetkých veriacich. Na sv. omšiach a prednáškach sa zúčastňovalo veľké množstvo ľudí. Nečudo, veď posledné misie sa u nás konali v roku 1941. 

   
 
 
   
 


Zoznam aktualít :