Predaj Bielorusu

 21.06.2012

Dňa 04.06.2008 sa konalo mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva v Mníšku nad Popradom.

Obecné zastupiteľstvo schválilo odpredaj kopacieho stroja BIELORUS Vojtechovi Dulákovi, bytom Mníšek nad Popradom, Kače 34.


Zoznam aktualít :