Oznámenie pacientom zomr. MUDr. F. KROCHTU

 24.09.2012

                             O Z N A M

 

Vážení pacienti,

 

     spoločnosť  KROCHTA MEDIK s.r.o., Vám oznamuje, že úmrtím lekára MUDr. Františka Krochtu  n e k o n č í   poskytovanie zdravotnej starostlivosti jej pacientom.

     Do konca septembra 2012 bude bežné zastupovanie vykonávať lekár MUDr. Anton Kaňa. (MedKan, s.r.o., Obrancov mieru 26, SL).

     Od 1. októbra 2012 bude namiesto zosnulého MUDr. Františka Krochtu v doterajších priestoroch ambulancie dočasne poskytovať zdravotnú starostlivosť pacientom lekárka  MUDr.  Andrea  KORMANÍKOVÁ.

     Veríme, že táto smutná udalosť, ktorá nás hlboko zasiahla, neovplyvní ďalšie poskytovanie zdravotnej starostlivosti, pretože prioritou spoločnosti (a hlavne jeho bývalého odborného zástupcu MUDr. Františka Krochtu) bolo a je zdravie každého jedného pacienta. Z tejto myšlienky vychádza spoločnosť KROCHTA MEDIK s.r.o., aj pri voľbe dočasnej odbornej zástupkyne, ktorá pacientom poskytne zdravotnú starostlivosť na minimálne takej úrovni ako tomu bolo doposiaľ.

 

                             S úctou k zosnulému

 

                                                                                                                              KROCHTA  MEDIK  s.r.o.


Zoznam aktualít :