PREDAJ OSOBNÉHO AUTOMOBILU - výsledok súťaže a predaj

 22.06.2012

Obec Mníšek nad Popradom odpredá osobný automobil ŠKODA FELÍCIA 1,3, rok výroby 1999.

Ponuky posielajte v obálke s označením  " Predaj osobného automobilu - neotvárať" do 27.04.2012, 10,00 hod na adresu:
Obecný úrad
065 22 Mníšek nad Popradom 126

Mob.: 0905 918 580

Obec zrušila súťaž z dôvodu nískej ceny.

Bola doručená jedna obálka s ponukou na 120.- €

Momentálne obec umiestnila osobný automobil do Autobazáru v SL na Popradskej ulici a to s cenou 400.-€

Obec odpredala os. automobil za 300.-€, z toho si autobazár zaúčtoval 100.-€obci zostalo 200.-€

Nový majiteľ je :  Čureja Ladislav,  Podsadok 123, 064 01 Stará Ľubovňa


Zoznam aktualít :