Vyčistíme si Slovensko

 21.06.2012

Obecné zastupiteľstvo vyslovuje poďakovanie: 

                               ♦ členom rybárskeho zväzu 
                                               - Jánovi Brunovskému, 
                                               - Tomášovi Dietrichovi, 
                               ♦  Družstvu Mrazina, 
                               ♦  učiteľom a žiakom základnej školy, 

za iniciatívu prejavenú pri upratovaní obce v akcii „Vyčistíme si Slovensko“.


Zoznam aktualít :