Deň narcisov

 21.06.2012

Chcel by som Ťa len upozorniť na blížiaci sa Deň narcisov. Tento deň porozumenia, spolupatričnosti a pomoci pacientom organizuje už po dvanásty krát Liga proti rakovine SR.

Minulý rok sa v rámci kampane ku Dňu narcisov vyzbieralo cca 20 000 000,- Sk. Táto suma umožnila podporiť mnohé regionálne projekty, psychosociálnu starostlivosť, klinický výskum a informačné programy zamerané na prevenciu, starostlivosť a poradenstvo.

Každá darovaná koruna znamená zmiernenie bolesti, pomoc pri liečbe a úsmev na perách ľudí, do ktorých životov zasiahla rakovina.

Nezabudni na to 11. apríla a pomôž tým, pre ktorých Tvoja pomoc znamená cennú nádej.

Prajem pekný deň a život plný zdravia.

Možnosti prispenia 

• dobrovoľný príspevok 11. apríla 2008 t.j. v deň konania zbierky
do pokladničiek LPR 

• zaslanie ľubovoľného príspevku na číslo účtu zbierky: 2629740400/1100 

• zaslanie ľubovoľnej SMS na číslo 848 v sieti mobilných operátorov Orange Slovensko a T-Mobile Slovensko v   termíne od 1.4. do 20.4.2008. Cena 1 SMS je 30,- Sk (obaja operátori odvedú na zbierku celú sumu a samotné zaslanie SMS zákazníkom nespoplatňujú).


Zoznam aktualít :