NÁKUP OSOBNÉHO AUTOMOBILU

 22.06.2012

    Obecný úrad zakúpil osobný automobil značky Škoda OCTAVIA.

Faktúra je zverejnená pod "Povinné zverejňovanie" 

Zmluva je zverejnená pod "Povinné zverejňovanie" 

Podklady pre VO sú k nahliadnutiu na OcÚ.


Zoznam aktualít :