POTRAVINOVÁ POMOC 2011

 22.06.2012

Potravinová pomoc 2011 

Žiadame občanov, 

- ktorí sú poberatelia dávky v hmotnej núdzi a príspevku k dávke, aby doložili na obecný úrad k nahliadnutiu potvrdenie, ktoré vydá príslušný úrad práce a to do 22.07.2011 

- osoby na hranici životného minima /rodičia a deti, na ktoré sú vyplácané dotácie/ predložia k nahliadnutiu potvrdenie, ktoré vydá príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny a to do 22.07.2011

 - poberatelia dôchodku, ktorých výška dôchodku nepresahuje 305,00 EUR /nepracujúci poberatelia starobného, predčasného, invalidného dôchodku/ aby predložili k nahliadnutiu rozhodnutie Sociálnej poisťovne o priznaní dôchodku v roku 2011 alebo rozhodnutie Sociálnej poisťovne o valorizácii dôchodku od 01.01.2011 alebo potvrdenie Sociálnej poisťovne o výške poberaného dôchodku a to do 22.07.2011 

Na základe týchto potvrdení dostanú tieto skupiny fyzických osôb potraviny a to maximálne pre 1 osobu 20 kg pšeničnej hladkej múky a 20 kg bezvaječných cestovín.


Zoznam aktualít :