Pracovné rokovanie - výstavba mostu

 22.06.2012

Dňa 31.03.2011 o 10,00 hod. sa uskutoční pracovné rokovanie ohľadom STAVBY : I/68 Mníšek nad Popradom - št. hr. SR/PR preložka cesty na Obecnom úrade v Mníšku nad Popradom.

Predpokladaný celkový náklad stavby   -   20 294 621,00 EUR

Na uvedenú stavbu MD SR schválilo  nenávratný finančný príspevok z fondov EÚ.
Následne oznámilo poľskej strane, že financie, ktoré EÚ poskytne SR cez OPD môžu byť použité len pre stavby umiestnené na území SR. Z uvedeného vyplýva, že Poľská republika musí nájsť pre financovanie časti hraničného mosta na poľskom území vlastné zdroje. 

   Následne po tomto rokovaní sa uskutoční zasadnutie Slovensko - poľskej medzivládnej komisie pre cezhraničnú spoluprácu v dňoch 7. - 8. apríla 2011 vo Waršave. Na tomto zasadnutí je v programe aj spomínaná výstavba mostu.


Zoznam aktualít :