Ďakovný list!

 21.06.2012

Vážení priatelia!

 

     Opäť nám nečakaná prírodná katastrofa dáva možnosť ukázať kto sme. Obrovské ľudské trápenie, strata domova, istoty, všetkého čo tvorilo mikrosvet tisícky ľudí - zúfalstvo a beznádej - situácia našich blížnych.
     Na druhej strane ochota podať ihneď pomocnú ruku dvíhajúcu tých, ktorí padajú. A je tu ešte jedna stránka, neustále hundranie tých, ktorí stoja so založenými rukami a čakajú na obskakovanie aj napriek tomu, že sa im nič zvláštne nestalo. A to je o Slovensku posledných týždňov.
     Vážení darcovia z celého Slovenska - všetci ľudia dobrej vôle. Nie je ľahké nájsť slová, ktoré by v plnej miere vyjadrili vďačnosť spojenú s úctou k Vám za postoje, ktoré ste hneď v prvých hodinách valiacej sa hrôzy na ľudí prejavili.
     Chcem sa Vám s najväčšou úctou poďakovať za poskytnutú finančnú pomoc pri povodniach a odstraňovaní ich následkov, ale aj za prejavenú ľudskosť a podporu, že ste nezostali hluchí a slepí v čase, keď nás postihli ničivé povodne, že ste ani na chvíľu neváhali a prispeli štedro podľa svojich možností.
     Nech Vám Boh dá stále toľko, aby ste dokázali aj v budúcnosti pomáhať tým, ktorí budú vašu pomoc potrebovať.
 A modlíme sa, aby všetci čo sa stali obeťami záplav, dokázali toto všetko s pokorou znášať a dostali sa opäť do normálneho a pokojného života.


     Na záver Vám prajem pokoj a rozhodnosť v každodennom živote.

 


                                                                                                                               Peter Žemba
                                                                                                                               starosta obce

Zoznam aktualít :