Voľby starostu a poslancov OZ

 21.06.2012

Voľby do orgánov samosprávy obcí – na starostu a poslancov, sa uskutočnia dňa 27.11.2010 v čase od 07:00do 20:00 hod. v sobášnej miestnosti na Obecnom úrade v Mníšku nad Popradom.

 

 

 

VYHLÁSENIE KANDIDATÚRY

pre voľby starostu obce

Mníšek nad Popradom

27. novembra 2010

 

            Miestna volebná komisia v Mníšku nad Popradom podľa §23 zákona č 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov,  v y h l a s u j e , že pre voľby starostu obce zaregistrovala týchto kandidátov:

 

P.č.

Meno a priezvisko, titul

Vek

Povolanie

Bydlisko

Pol. strana -  pol. hnutie

01.

Rudolf DEMJAN, JUDr.

57 r.

právnik

Mníšek nad Popradom   č.112

SMER – Sociálna demokracia

02.

Peter ŽEMBA

41 r.

zootechnik

Mníšek nad Popradom, Pilhovčík č. 158

Kresťanskodemokratické hnutie

 

 


 

VYHLÁSENIE KANDIDATÚRY

pre voľby poslancov

Obecného zastupiteľstva

v Mníšku nad Popradom

27. novembra 2010

 

            Miestna volebná komisia v Mníšku nad Popradom podľa § 18 zák. SNR č 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov v y h l a s u j e , že pre voľby poslancov obecného zastupiteľstva zaregistrovala týchto kandidátov:

 

P.č.

Meno a priezvisko, titul

Vek

Povolanie

Bydlisko

Pol. strana - pol. hnutie

01.

Marek BALÁŽ

34 r.

stolár

Mníšek nad Popradom 230

KDH

02.

Rudolf DEMJAN, JUDr.

57 r.

právnik

Mníšek nad Popradom 112

SMER-SD

03.

Mária DLUGOŠOVÁ, Ing.

23 r.

technik

Mníšek nad Popradom 42

SDKÚ-DS

04.

Anna DUDIAKOVÁ

33 r.

krajčírka

Mníšek nad Popradom 12

SMER-SD

05.

Viera GONTKOVIČOVÁ

37 r.

predavačka

Mníšek nad Popradom 120

SMER-SD

06.

Helena KUZMIAKOVÁ

43 r.

sociálna opatrovateľka

Mníšek nad Popradom 50

SMER-SD

07.

Mária KUZMIAKOVÁ

46 r.

súkromná podnikateľka

Mníšek nad Popradom 24

KDH

08.

Renáta MAXINČÁKOVÁ

38 r.

predavačka

Mníšek nad Popradom 218

SMER-SD

09.

Žofia MIRILOVIČOVÁ

42 r.

asistentka operátora

Mníšek nad Popradom 247

KDH

10.

Helena NEMERGUTOVÁ

44 r.

predavačka

Mníšek nad Popradom 53

SMER-SD

11.

Rozália PIVOVAROVÁ

46 r.

robotníčka

Mníšek nad Popradom 236

SDKÚ-DS

12.

Helena SEDLÁKOVÁ

55 r.

účtovníčka

Mníšek nad Popradom 215

KDH

13.

Ľuboslava ŠČURKOVÁ

50 r.

súkromná podnikateľka

Mníšek nad Popradom 100

KDH

14.

Bernadeta ŽIVČÁKOVÁ

50 r.

poštová doručovateľka

Mníšek nad Popradom 84

KDH

15.

Zuzana ŽIVČÁKOVÁ, Mgr.

36 r.

sociálna pracovníčka

Mníšek nad Popradom 40

KDH

 

 

V Mníšku nad Popradom, dňa 11. októbra 2010

 

 

                                                                                                   Predseda miestnej volebnej komisie

                                                                                                                     Marta Majkráková


Zoznam aktualít :