Výsledky referenda

 21.06.2012

Počet oprávnených občanov na hlasovanie

478

Počet oprávnených občanov, ktorým sa vydali hlasovacie lístky

112

Počet platných hlasovacích lístkov

112

Účasť na referende v percentách

23,43%

Otázka

"ÁNO"

"NIE"

č.1

95

10

č.2

101

5

č.3

111

-

č.4

102

10

č.5

76

21

č.6

76

16


Zoznam aktualít :