OZNAM

 24.05.2024

     Obec Mníšek nad Popradom oznamuje, že oslava MDD dňa 02.06.2024 v kultúrnom dome sa ruší a to z dôvodu vydaného  rozhodnutia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Starej Ľubovni , kde vo výrokovej časti zakazuje konania hromadných podujatí v obci Mníšek nad Popradom na dobu 50 dní z dôvodu výskytu potvrdeného prípadu ochorenia - hepatitída A.

Zoznam aktualít :