Vývoz objemového odpadu

 26.04.2024

OBJEMNÝ ODPAD
1. Objemný odpad je taký, ktorého rozmer je väčší, ako bežná zberná nádoba na
komunálny odpad. Do objemného odpadu patrí napr. rozobratý starý nábytok,
rozobraté postele, sedačky, kreslá, koberce, podlahoviny, matrace, dvere, drevené
okenné rámy bez skla, bicykle, kolobežky, umývadla, vane, WC misy a pod.
2. V prípade, ak je v obci pristavený VOK na Objemný odpad, nepatrí sem stavebný
odpad, bioodpad zo záhrady, elektroodpad (chladničky, televízory, práčky), bežne
zbieraný vytriedený komunálny odpad (papier, kartón, sklo, plasty, kovy), pneumatiky,
nebezpečný odpad (oleje, plechovice z farieb, riedidiel atď.).
3. Odpad vyložte večer pred dňom zberu alebo ráno do 6.00 hod. v deň zberu k zbernej
nádobe na komunálny odpad.
4. Starý nábytok rozoberte na menšie časti, aby zaberal čo najmenší objem, kovania
nemusíte odstrániť.
5. Nevykladajte odpad, ktorý nepatrí do objemného odpadu, zberové tímy vám ho nevyvezú

Zoznam aktualít :