Oznámenie o prijatí detí do MŠ.

 21.06.2012

     O Z N Á M E N I EZŠ s MŠ Mníšek nad Popradom v zmysle § 3, ods. 2 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z.z. o materskej škole oznamuje,že


podávanie žiadostí pre prijatie detí do MŠ v školskom roku 2009/2010 bude od 15.02.2010
do 15.03.2010 v Materskej škole Mníšek nad Popradom.


Do MŠ sa príjmajú detí na základe písomnej žiadostí zákonného zástupcudieťaťa,
ktorú predloží zástupkyni RŠ pre MŠ Bc. Monike Rúrovej spolu s potvrdením o zdravotnom
stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast.

Formulár žiadosti si môžete vyzdvihnúť v MŠ alebo stiahnuť z tejto stránky pod položkou TLAČIVÁ.

http://www.mniseknadpopradom.ocu.sk/sk/index.php?ids=14

Podmienky prijatia detí do MŠ:

1. Prednostne sa prijímajú detí, ktoré dovŕšili piaty rok veku a deti s odloženou povinnou
    školskou dochádzkou.
2. Emocionálna (citová) zrelosť dieťaťa.
3. Zvládnutie elementárnych pravidiel osobnej hygieny.
4. Zvládnutie samoobslužných činností - obliekanie, vyzliekanie, obúvanie, samostatné
    jedenie.
5. Detí po dovŕšení troch rokov veku.V Mníšku nad Popradom, 12.02.2010Mgr. Andrej Suško
   riaditeľ ZŠ s MŠ


Zoznam aktualít :