Výzva

 08.01.2024

Výzva.

     Obec Mníšek nad Popradom týmto vyzýva tých občanov, ktorí akýmkoľvek spôsobom užívajú obecné pozemky - /majú postavené na pozemkoch vo vlastníctve obce bez povolenia rôzne stavby, skladujú rôzny materiál, trvalo parkujú techniku- napr. autá/, aby si prišli  uzavrieť nájomné zmluvy na pozemky, ktoré takto využívajú. 

     


Zoznam aktualít :