Nový autobusový spoj

 31.05.2023

Prešovský samosprávny kraj v spolupráci s IDS Východ zavádzajú od 1. júna 2023 nové nedeľné autobusové spojenie na trase Stará Ľubovňa – Mníšek nad Popradom – Stará Ľubovňa. Odchod autobusu zo zastávky „Mníšek nad Popradom, Kače“ bude o „18.30 h“. V Starej Ľubovni bude študentom umožnený prestup na autobus do Prešova.
Spojenie bude premávať v nedeľu za účelom zabezpečenia dochádzky študentov na školské internáty. Podrobné informácie o zmenách nájdete na www.idsvychod.sk.

Zoznam aktualít :