Vyplácanie náhrady za užívanie poľovného revíru

 05.04.2023

Poľovnícke združenie "Skalná" Mníšek nad Popradom Vám oznamuje, že dňa

16.04.2023 od 09.00 hod. do 12.00 hod. v zasadačke obecného úradu Mníšek nad Popradom

bude vyplácať náhradu za užívanie poľovného revíru vlastníkom, alebo zástupcom vlastníkov poľovných pozemkov.

Štefan  Pokrivčák

predseda PZ


Zoznam aktualít :