Výsledky volieb do VÚC

 29.10.2022

Výsledky volieb do orgánov samosprávneho kraja konaných dňa

29 . októbra 2022

 Počet oprávnených osôb zapísaných do zoz. vol.

472

 Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní                 

217

 Počet platných hlasovacích lístkov  do zastupiteľstva     

200

 Počet platných hlasovacích lístkov na predsedu             

191

 Účasť voličov v percentách                                                 

45,97%

Kandidáti za predsedu:

1.

 Milan Majerský, PaedDr.,PhD,                       

128

2.

 Michal  Biganič, PaedDr.,                                 

20

3.

 Milan Mazurek, Bc.,                                            

14

4.

 Michal Kaliňák, PhDr., PhD,                               

13 

5.

 Filip Kuffa, Ing. Et Ing.,  

6

6.

 PatríciaReváková,Mgr.,                                        

5

7.

 Ľubomír Goliáš,                                                   

2

8.

 Ján Bync, PhDr., PhD.,                                        

1

9.

 Jozef Mihalčín, Ing.,   

 1

10.

 Ingrid Tomková, Mgr.,                                        

1

Kandidáti do zastupiteľstva:

1.

 František Orlovský, MUDr. ,                      

113

2.

 Peter Bizovský, MUDr., MPH,                       

72 

3.

 Michal Biganič, PaedDr.,               

43

4.

 Pavol Gurega, Ing.,                        

37

5.

 Soňa Gaborčáková, PhDr.,             

30

6.

 Aleš Solár, Ing.,                               

29

7.

 Ľudmila Smreková, Mgr.,             

28

8.

 Michal Filičko, Mgr.,                      

26

9.

 Zita Pleštinská, Ing., arch.,             

23

10.

 Michal Marhefka, Mgr., NBA.,     

22

11.

 Michal Didik,                                  

22

12.

 Marián Saloň, Ing., PhD.,       

15

13.

 Štefan Lazorčák, Mgr., 

14

14.

 Martin Karáš, Ing.,                        

10

15.

 Dávid Simoník, Mgr.,                   

10

16.

 Alexandra Jašurková, Bc.,  

9

17.

 Vladimír Mačuga,                            

7

18.

 Adrián Sterančák,                           

6

19.

 Martin Kravčík,                               

7

20.

 Patrik Hanečák,                               

7

21.

 Tatiana Blizmanová,                        

7

22.

 Adrián Sterančák,                           

6

23.

 Ľubomír Rešetár, PaedDr.,            

6


Zoznam aktualít :