VÝSLEDKY VOLIEB DO VÚC

 21.06.2012


                                                  14.11.2009                                              28.11.2009                                          


Celkový počet zap. voličov          .........................................  484     ....................................... 485

Počet odovzdaných obálok        .........................................  120     ...............................          90                    

Počet platných odovzd. hlasov   ........................................  115    ........................................... 90

Účasť v percentách                     ........................................    24,8%   .......................................  18,5%


Kandidáti na predsedu PSK v II. kole voliebv Mníšku nad Popr.                     V celom prešovskom kraji


                               Ján  Hudacký, Ing     .................................  54                        ................53 686

                               Peter CHudík, MUDr. ................................  36                       .................63 179Kandidáti na predsedu PSK  :                                                                                    Celkový počet hlasov v kraji:

                                                       Ján Bajus     .................................  2            .......................    2997
                                                       Ján Blaščák ................................. 1           ........................    2482
                                                        Pavel Hagyari, JUDr. ................  4          .........................  26035

                                                       Ján Hudacký, Ing. ...................... 48        .........................  37 340
                                                       Peter CHudík, MUDr. ..................50     ...........................  71 424

                                                       Ľuba Kráľová, PhDr.,Ph.D.......... 1     ............................   4023
                                                       Milan Kručay, PhDr......................  0   .............................     788
                                                       Kvetoslava Supuková, MVDr......  2   .............................   1493
                                                       Fedor Šandor, MUDr................... 1   ..............................   1608
                                                       Radoslav Ščuka........................... 1   .............................    3223


Kandidáti na poslancov do zastupiteľstva PSK :                                                     Celkový počet hlasov:


                                                       Anna Aftanasová, JUDr........................... 64     ....................  2839
                                                       Peter Bizovský, MUDr.,............................  33   ..................... 3408

                                                       Rastislav Budzák, Ing.............................    2 ...................... 235
                                                       Ivana Buková, Ing....................................   4  ..................... 656
                                                       Peter Burian, Ing.....................................   7 ......................495

                                                       Jozef Čupka, Bc......................................  4  .................... 236
                                                       Michal Dlugolinský, Bc...........................  9  ................... 310
                                                      Dušan Duda, Mgr....................................  2  ...................217

                                                      Miroslav Duda..........................................  2  ...................203
                                                      Vasiľ Dzadík.............................................. 4    ................... 374
                                                      Jozef Eštočin, Ing....................................  4 ....................  2120

                                                       Emil Gally................................................  0  ..................93
                                                      Tatiana Hennelová, Ing.........................   1 ...............  164                                                                 Ivan Hirjak...............................................   4   ............... 356

                                                       Václav Homišan,Ing..............................  2   ..................382
                                                       Pavol Chmeliar, Mgr.............................  11  ..................928
                                                      Valent Jaržembovský, RNDr................    6  ................... 2211

                                                       Jozef Kaleta...........................................   1 .....................693
                                                       Kristián Kaleta......................................   2 ....................428
                                                       Jozef Kandráč, Ing...............................   9  ....................   2093

                                                       Miroslav Knap, Ing...............................   4 ......................654
                                                       Milan Knapík, JUDr.............................   2 ......................  1181
                                                       Rastislav Knapík, PhDr......................  7   ..................... 536

                                                       Vladimír Koman, JUDr........................  5     ..........504                                                                                                                   František Kopinský, Ing....................    0    .............366
                                                       Michal Kormaník, Ing..........................., 28 .................... 1050

                                                       Helena Kostecká, Ing..........................   0 ...................565
                                                       Mária Miková, Mgr...........................        1 ................... 233
                                                      Miroslav Mikuda, MVDr..........................  1 ..................460

                                                       František Orlovský, MUDr.....................  47  .......................  2404
                                                       Zita Pleštinská, Ing................................  30 ........................ 2212
                                                       Júlia Rybovičová, Ing............................    1 .........................773

                                                       Peter  Sokol, Ing...................................    38   .................... 3134             
                                                        Rastislav Stašák, JUDr.......................     3  .....................1003
                                                       Peter Virostko.......................................     0   .....................199
                                                       Pavol Zamiška......................................   11  ..................... 1294


Poslanci za Starú Ľubovňu :   Peter Bizovský   .......................3408
                                                     Peter Sokol  ............................. 3134
                                                 Anna Aftanasová ........................2839
                                               František Orlovský ......................2404

Predbežné výsledky za župana:   Peter  CHudík    .............................  71 424
                                                           Ján Hudacký   ................................  37 340


Zoznam aktualít :