Voľby - špeciálne hlasovanie

 24.10.2022

Oznam
Oprávnený volič, ktorý má ku dňu vykonania spojených volieb (29. 10. 2022) nariadenú karanténu alebo izoláciu z dôvodu ochrany verejného zdravia pred ochorením COVID-19 môže požiadať o špeciálny spôsob hlasovania.
Žiadosť sa podáva zapisovateľke miestnej volebnej komisie telefonický, na telefónnom čísle 052/ 43 95 123 v pracovných dňoch od 8. 00 do 15. 00 hod., najneskôr v piatok 28.10. 2022 do 12.00 hod.
Volič oznámi tieto svoje osobné údaje:
a) meno a priezvisko
b) rodné číslo
c) adresu trvalého pobytu
d) adresu miesta, na ktorom žiada vykonať hlasovanie, ak je odlišná od adresy trvalého pobytu
e) telefonický kontakt.
V Mníšku nad Popradom, 24. 10. 2022
Mária Gontkovičová
zapisovateľka MVK

Zoznam aktualít :