PREDAJ TRAKTORA

 21.06.2012

Obec Mníšek nad Popradom predá traktor  ZETOR 7245, r.v. 1988 s ŠPZ.

     Svoje cenové ponuky posielajte v obálke s označením " Predaj traktora - neotvárať" na adresu 
     Obecný úrad, Mníšek nad Popradom 126, 065 22 a to do 19.10.2009 do 10,00 hod.

     Bližšie informácie na tel. čísle                0905 918 580     


 Komisia vyhodnotila ako najvýhodnejšiu ponuku, kde jediným kritériom bola najvyššia cena a to :

 firmu  FESTRA, František Straka, 082 37 Široké 630.


Zoznam aktualít :