Triedim, triediš, triedime...

 08.02.2022

Triedim, triediš, triedime...

   Malí škôlkari sa zapojili do projektu Slovenskej agentúry životného prostredia (SAŽP) s názvom: Triedim, triediš, triedime, ktorého cieľom je naučiť deti správne triediť odpad. Materská škola, aj každá rodina v nej, obdržala set štyroch farebných tašiek, do ktorých  budú spoločne separovať plasty, papier, tetrapaky a použité batérie.                                                                                                     

   Verme, že hravé vzdelávanie s pani učiteľkou, aj s rodičmi, prinesie úspech pri ochrane prírody.

M.S.


Zoznam aktualít :