DEŇ MODLITBY ZA POKOJ

 27.01.2022

Modlitba za mier -   Milan  Rúfus

Napomeň našich otcov,

Bože nad hviezdami.

Nech trochu myslia, čo sa stane s nami,

keď začnú vojnu

a všetky svoje hnevy

vylejú na seba.

Tie hnevy ako plevy

pokazia zem,

i nebo bude choré.

Napomeň našich otcov

Ty, tam hore.

Že sa to nesmie.

Že ako Ty si svätý,

aj zem je svätá.

Veď chodia po nej deti.


Zoznam aktualít :