Sčítanie obyvateľov, domov a bytov

 24.01.2022

Počet obyvateľov podľa náboženského vyznania

   v obci Mníšek nad Popradom k 01. 01. 2021   

                            

Počet

%

  Spolu

611

  Bez náb. vyznania

15 

2,45

  Rímskokatolícke

542 

88,71

  Evanielická cirkev

1

0,16

  Gréckokatolícke

38

6,22

  Pravoslávne

2

0,33

  Kresťanské zbory na Slov.

0,16

  Nezistené

12

1,96


https://www.scitanie.sk/obyvatelia/zakladne-vysledky/pocet-obyvatelov/OB/SK041A526908/OB

https://www.scitanie.sk/


Zoznam aktualít :