Dobrá novina - Mníšek n/P - 2021

 01.01.2022

Veľavážení priatelia,

milí a úprimní Boží ctitelia!

Podľa zvyku kresťanského

dnes do príbytku vašeho

prichádzame v dôvernosti

želať vašej ctižiadosti.

A preto vám vinšujeme,

všetko zo srdca prajeme,

aby ste v budúcom roku

šťastní boli v každom kroku.

Milé rodiny, milí podporovatelia a priatelia Dobrej noviny!

Želala by som si, aby ste takýto vinš počuli z úst koledníkov Dobrej noviny, ktorí k vám zavítali potešiť vás svojimi vinšami a koledami počas vianočných dní.

Minulý rok, a žiaľ ani tento rok, sa tradičné koledovanie od domu k domu v našej farnosti neuskutočnilo. Tieto vianočné sviatky však naši koledníci nezaháľali a aspoň touto on-line formou vás chcú pozdraviť.

Taktiež vás prosím, ak vám to vaša situácia dovoľuje, podporte Dobrú novinu finančne prostredníctvom príspevku do stacionárnej pokladničky (pri jasličkách v kostole, ktorá tam bude až do 31. januára 2022), aby sme mohli spoločne prinášať radostnú zvesť aj do afrických krajín a konať skutky lásky pre dôstojný život ľudí na periférii. Len vďaka vašej štedrosti môžeme každoročne podporiť viac ako 30 projektov v Ugande, Keni, Etiópii a Južnom Sudáne.

Ďakujeme vám za podporu!

Lucia Balážová, zodpovedná osoba za Dobrú novinu farnosti Mníšek nad Popradom

odkaz na VIDEO:     https://youtu.be/vf5iXWADnWY


Zoznam aktualít :