12. Bežecký festival

 12.12.2021

Projekt je spolufinancovaný vládami Českej republiky, Maďarska, Poľska a Slovenska prostredníctvom vyšehradských grantov z Vyšehradského fondu. Poslaním fondu je rozvíjať nápady udržateľnej regionálnej spolupráce v strednej Európe.

The project is co-financed by the Governments of Czechia, Hungary, Poland and Slovakia through Visegrad Grants from International Visegrad Fund. The mission of the fund is to advance ideas for sustainable regional cooperation in Central Europe.

Projekt współfinansowany przez rządy Czech, Węgier, Polski i Słowacji poprzez Granty Wyszehradzkie Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego. Misją funduszu jest promowanie pomysłów na trwałą współpracę regionalną w Europie Środkowej.

11. septembra 2021 sa uskutočnil 12. Bežecký festival, počas ktorého sa konala tretia edícia Behu siedmich dolín - VisegRUN 36 km beh s Interreg PL -SK. Cieľom projektu je zvýšenie fyzickej aktivity a zlepšenie zdravých návykov obyvateľov krajín Vyšehradskej skupiny prostredníctvom spoločnej medzinárodnej športovej iniciatívy propagujúcej zdravý životný štýl a podporujúcej väzby medzi krajinami Vyšehradskej štvorky. 

Partnermi projektu sú: Nadácia Festiwal Biegów (PL) a obec Mníšek nad Popradom (SK). 

Projekt je spolufinancovaný Medzinárodným vyšehradským fondom https://www.visegradfund.org/

#Visegrun #V4 #Visegrad #VisegradFund #bezeckyfestival #runforV4  #VisegRunwithInterregPLSK  #InterregPLSK #biegamy #bezime #festiwalbiegowy #frunningfestival #piwniczna2021 

Behávate radi v lete? Chcete popracovať nad svojou kondíciou? Máte radi hory a čerstvý vzduch? Bežte s nami počas festivalu VisegRUN 36 km Run s Interreg PL-SK. 

Viac informácií na: https://www.festiwalbiegowy.pl/festiwal-biegowy/bieg-7-dolin-36-km

#Visegrun #V4 #Visegrad #VisegradFund #bezeckyfestival #runforV4  #VisegRunwithInterregPLSK  #InterregPLSK #biegamy #bezime #festiwalbiegowy #runningfestival #piwniczna2021 

https://www.forum-ekonomiczne.pl/


Zoznam aktualít :