Pozvánka - Urbárna obec Kače, valné zhromaždenie čiastkové - POZOR!

 18.08.2021

Urbárna obec Káče, pozemkové spoločenstvo
Medzibrodie 13, 065 22 Mníšek nad Popradom
POZVÁNKA
Vážená pani/pán srdečne Vás pozývame na valné
zhromaždenie pozemkového spoločenstva-čiastkové: Urbárna obec Kače
pozemkové spoločenstvo, ktoré sa uskutoční
:
v Kultúrnom dome Medzibrodie
19.09.2021 /Nedeľa/ o 14:00 hodine
Program:
1. Prezentácia účastníkov
2. Privítanie a úvod
3. Voľba návrhovej komisie
4. Správa o činnosti LPS za roky 2019 a 2020
5. Správa o hospodárení za roky 2019 a 2020
6. Správa Dozornej rady
7. Nájom pozemkov - schválenie zmluvy
8. Návrh a schválenie odmeny Predsedu združenia
9.Rôzne – diskusia
10.Záver
Pavol Petrilák, predseda výboru PS
V prípade ak sa rozhodnete, aby Vás na VZ zastupoval Váš zástupca, musí sa
preukázať na prezentácii
touto pozvánkou, ktorej súčasťou je aj vyplnené a Vami podpísané priložené
splnomocnenie.
Prosíme dodržiavanie aktualných protipandemických opatrení.
Urbárna obec Káče, pozemkové spoločenstvo
Medzibrodie 13, 065 22 Mníšek nad Popradom
POZVÁNKA
Vážená pani/pán srdečne Vás pozývame na valné
zhromaždenie pozemkového spoločenstva-čiastkové: Urbárna obec Kače
pozemkové spoločenstvo, ktoré sa uskutoční
:
v Kultúrnom dome Medzibrodie
26.09.2021 /Nedeľa/ o 14:00 hodine
Program:
1. Prezentácia účastníkov
2. Privítanie a úvod
3. Voľba návrhovej komisie
4. Správa o činnosti LPS za roky 2019 a 2020
5. Správa o hospodárení za roky 2019 a 2020
6. Správa Dozornej rady
7. Nájom pozemkov - schválenie zmluvy
8. Návrh a schválenie odmeny Predsedu združenia
9.Rôzne – diskusia
10.Záver
Pavol Petrilák, predseda výboru PS
V prípade ak sa rozhodnete, aby Vás na VZ zastupoval Váš zástupca, musí sa
preukázať na prezentácii
touto pozvánkou, ktorej súčasťou je aj vyplnené a Vami podpísané priložené
splnomocnenie.
Prosíme dodržiavanie aktualných protipandemických opatrení.


Zoznam aktualít :