OZNAM O ZÁPISE DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY NA ŠK. ROK 2021/2022

 28.04.2021

OZNAM O ZÁPISE DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY

NA ŠK. ROK 2021/2022

Obec Mníšek nad Popradom

oznamuje zákonným zástupcom,

že zápis detí do materskej školy na školský rok 2021/2022 bude

od 3. 5. 2021 do 25. 5. 2021


Písomnú žiadosť potvrdenú pediatrom /potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára, musí obsahovať okrem iného aj údaj o povinnom očkovaní /môžete doniesť do materskej školy.


Podmienky prijatia na predprimárne vzdelávanie:


- prednostne sa prijímajú deti, ktoré dovŕšili 5. vek života a deti s odloženou a dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou /v zmysle zákona/Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ - na stiahnutie TU


Zoznam aktualít :