Deň Narcisov 2009

 21.06.2012

Výsledok celoštátnej finančnej zbierky - DEŇ NARCISOV 2009

1. Dňa 17. apríla 2009 sa na Slovensku uskutočnila celoštátna finančná zbierka LIGY PROTI RAKOVINE za účelom pomoci onkologický chorým pacientom a na zabezpečenie preventívnych kampaní a podporu výskumu klinických projektov.
2. Zbierka sa uskutočnila pod zaužívaným názvom DEŇ NARCISOV.
3. Škola v Mníšku nad Popradom sa do tejto zbierky zapojila už  po jedenásty krát.
4. Zbierku vykonalo 29 dobrovoľníkov - žiakov 5. - 9. ročníka v obciach a častiach obce Mníšek nad Popradom, Kače, Medzibrodie, Hraničné a Kremná.
5. Celkom sa od obyvateľov týchto obcí vyzbieralo 490,26 EURA, čo činí v prepočte 14 769,57 SKK.
6.
Obyvatelia sa veľmi ochotne a s porozumením podieľali na výsledkoch zbierky, preto im chceme za poskytnuté finančné dary úprimne poďakovať.
7. Ďakujeme aj žiakom základnej školy za poskytnutú pomoc - bez nich by sa táto finančná zbierka nedala v takom rozsahu uskutočniť.
V Mníšku nad Popradom, 2. apríla 2009

Mgr. Rudolf Roman, koordinátor zbierky.


Zoznam aktualít :