STRETNUTIE RODIČOV ŽIAKOV I. STUPŇA ZŠ

 11.12.2019

Obec Mníšek nad Popradom v zastúpení starostom obce  pozýva rodičov detí prvého stupňa ZŠ Mníšek nad Popradom na pracovné stretnutie, ktoré sa uskutoční dňa 27.12.2019 o 14,00 hod v zasadačke obecného úradu.

     Dôvodom stretnutia je udržateľnosť prevádzky I. stupňa v školskom roku 2020/2021.

     Vaša účasť je nutná - 100%.

Peter  Žemba - starosta obce


Zoznam aktualít :