Cezhraničný beh VisegRUN

 19.02.2019

Mníšek nad Popradom sa stal partnerom projektu „VisegRUN: Building Bridges through Sport" dofinancovaného Medzinárodným Vyšehradským fondom https://www.visegradfund.org/

O projekte

V štátoch Vyšehradskej skupiny sa neustále zvyšuje počet obéznych ľudí alebo ľudí s nadváhou v dôsledku nízkej fyzickej aktivity a nesprávnych stravovacích návykov. Potrebné sú preto iniciatívy, ktoré podporujú zdravý životný štýl a zvyšujú povedomie o jeho úlohe pri udržiavaní zdravia a pohody. Cieľom projektu je zvýšiť fyzickú aktivitu a pro-zdravotné správanie obyvateľov štátov Vyšehradskej skupiny prostredníctvom spoločnej medzinárodnej športovej iniciatívy podporujúcej zdravý životný štýl a podporujúcej väzby medzi národmi Vyšehradskej štvorky. 7. septembra 2019 sa uskutoční cezhraničný beh VisegRUN. Projekt realizujú traja partneri: Fundacja Festiwal Biegów (PL), Mníšek nad Popradom (SK) a Klenčí pod Čerchovem (CZ).

Partneri:

Running Festival Foundation (PL) https://www.festiwalbiegowy.pl/

Mníšek nad Popradom (SK)  www.mniseknadpopradom.sk/

Klenčí pod Čerchovem (CZ)  https://www.klenci.cz/


Zoznam aktualít :