Verejná schôdza

 20.11.2018

OZNAM

Oznamujeme občanom,

že dňa 30.12.2018  /nedeľa/  o  14,00  hod

sa  v Kultúrnom dome v Mníšku nad Popradom

uskutoční

verejné zhromaždenie 

občanov.

Program:

1. Otvorenie

2. Správa o plnení úloh za posledné tri volebné obdobia

3. Správa o čerpaní rozpočtu obce

4. Diskusia

5. Ocenenie občanov

6. Uznesenie

7. Záver

8. Občerstvenie a kultúrny program  - guláš sponzorovaný poľovníckym združením


Zoznam aktualít :