Voľby do samosprávy obce 2018

 27.08.2018

OBEC   Mníšek nad Popradom

OZNÁMENIE

ku Voľbám do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa budú konať

10.novembra 2018

Počet obyvateľov obce ku dňu vyhlásenia volieb

do orgánov samosprávy obcí:                                                    619

Počet  volebných obvodov:                                                            1

Počet poslancov, ktorí sa majú zvoliť v obcí:                               7

Zapisovateľka miestnej volebnej komisie :

Mária Gontkovičová, Mníšek nad Popradom, tel. číslo 052 43 95 123, mail.: obecmnp@stonline.sk

  • preberá kandidátne listiny na starostu obce a poslancov obecného zastupiteľstva počas úradných hodín. V prípade neprítomnosti kontakt na uvedených údajoch.
  • kandidátne listiny sa preberajú do 11. 9. 2018 do 24.00 hod

Miestna volebná komisia:

Dagmar Matfiaková  -  Národná koalícia     -     náhradník:  Pavel  Matfiak st. - Národná koalícia  - splnomocnenec- Dominik Dlugoš st.

Helena Živčáková    -   KDH                                     -                                                                       - splnomocnenec - František Orlovský

Emília Dlugošová

Mgr. Iveta Dlugošová

Katarína Žembová


Zoznam aktualít :