Vyčistime si svoju obec - POĎAKOVANIE

 27.03.2019

Obecný úrad spolu s organizáciou dobrovoľných hasičov

Vás pozýva na spoločnú brigádu

- Vyčistime  si svoju obec  -

ktorá sa koná v sobotu  06.04.2019

pri príležitosti Svetového Dňa Zeme.

Každý si môže vybrať lokalitu, ktorá je jeho srdcu najmilšia.

Odvoz vyzbieraného odpadu zabezpečí obecný úrad.

Obec vyslovuje úprimné Pán Boh zaplať všetkým dobrovoľníkom za pomoc pri vyčistení našej obce.

Poďakovanie patrí aj pre tých, ktorí pomáhajú pri upratovaní fary, kostola a cirkevných aktivitách.


Zoznam aktualít :