Most do Poľska

 21.06.2012

Zobrazenie  technického riešenia mostu    

      20. februára 2008 sa na pôde obecného úradu stretli zástupcovia miestnej samosprávy, Slovenskej správy ciest Košice a ministerstiev dopravy oboch susedných štátov, aby spoločne rokovali o technickom riešení mostu na hraničnom prechode Mníšek nad Popradom – Piwniczna.
      Obsahom stretnutia bolo najmä porovnanie si, v akom stupni vývoja sú momentálne jednotlivé projekty tak na poľskej, ako i slovenskej strane. Jeho výsledkom však bolo aj odklepnutie niekoľkých definitívnych termínov 439 mil. investície. Stavebné povolenie bude vydané v roku 2009. nasledovať by mala verejná súťaž a 1. januára 2010 by sa už malo začať so samotnou realizáciou stavby. Tak, aby 322-merový most a 694-metrová preložka cesty 1/68 s predpokladanou tonážou minimálne 7,5 t mohli začať  slúžiť  svojmu účelu v druhej polovici roku 2012.
      Na slovenskej strane je však okrem neho plánovaná aj výstavba 547 m dlhej priľahlej komunikácie III. triedy smerom na Kače. Poľská strana sa naopak zaviazala vybudovať kruhový objazd, cestu smerom na Nowy Sacz a kompletne zrekonštruovať most na svojom území.Hraničný prechod

V obci Mníšek nad Popradom sa nachádza hraničný prechod, ktorý bol otvorený v roku 1971, určený pre osobné a nákladné motorové vozidlá neprevyšujúce hmotnosť 3,5 t. Pracuje sa na projekte výstavby nového mosta, ktorý má spájať Mníšek nad Popradom s Piwnicznou, určený aj pre autobusy a nákladné vozidla s hmotnosťou do 7,5 t. Realizácia tejto výstavby sa ma uskutočniť v roku 2012. Od 24.00 hod. zo dňa 20/21.12.2007 vstupom do SCHENGENSKÉHO PRIESTORU sú tzv. otvorené rampy.

pdf Vizualizácia mosta

pdf Základné údaje o navrhovanej stavbe

pdf Koordinačný výkres stavby

jpg Článok v Ľubovnianskych novinách

jpg Článok v Poľských novinách

Vizualizácia prístupovej cesty k mostu

jpg č. 1 Celkový pohľad zhora

jpg č. 2 Celkový pohľad

jpg č. 3 Celkový pohľad

jpg č. 4 Pred kostolom

jpg č. 5 Pred kostolom

jpg č. 6 Pri kostole

jpg č. 7 Ku kostolu

jpg č. 8 Ped OÚ

jpg č. 9 Pred OÚ

jpg č. 10 Pred OÚ

jpg č. 11 :-)
 


Zoznam aktualít :