Nákup jahniat

 24.02.2016

 Obec organizuje nákup jahniat - suffolk na produkciu mäsa.

Jahňatá budú v kategórií od 11 kg - 17 kg v cene 3.-€ za kg živej hmotnosti a dovoz z okolia Košíc.

Kto má záujem o nákup jahniat, nech to nahlási na tel.č.  0905 918 580 do 13.03.2016


Zoznam aktualít :