Odpredaj neupotrebiteľného majetku obce

 18.11.2015

     Obec Mníšek nad Popradom odpredá neupotrebiteľný majetok:

    -  príves traktorový sklápací  -      450.-€  -  predaný 23.11.2015 - pozrite si kúpnu zmluvu : "Povinné zverejňovanie - ZMLUVY"

     -  rozmetadlo RWC 3 A/G      -      250.-€ - predané 15.12.2015 - pozrite si kúpnu zmuvue si  

 

     Súťaž na odpredaj bola zverejnená prostredníctvom inzercie v Ľubovnianských novinách dňa 28.07.2015.

Boli vysúťažené len veľkoobjemové kontajnery. Vyššie uvedený majetok sa nevýsuťažil - po obhliadke záujemcovia nezaslali židne ponuky.

    


Zoznam aktualít :