Rekonštrukcia cesty Mníšek - Medzibrodie - Výzva

 13.03.2015

Firma ISK, Košice začína dňa 02.06.2015 poslednú fázu rekonštrukcie cesty Mníšek nad Popradom - Medzibrodie.

   Týmto žiada obyvateľov dotknutých obcí o trpezlivosť pri čiastočných obmedzenaich v doprave.

Zároveň vyzýva všetkých obyvateľov a hlavne chatárov, aby menej súrne návštevy svojích nehnuteľností preložili na neskoršie obdobie. Práce budú trvať cca 9 pracovných dní.

 

Taktiež firma ISK oznamuje, že kto má záujem o pokládku živičnej zmesi, musí osloviť stavbyvedúceho a po vypísaní objednávky firma zrealizuje tieto práce na náklady objednaváteľa. Cena živičnej zmesi cca 12.-€/m2 pri hrúbke 6 cm.

 

V najbližšom období sa začne s realizáciou projektu " Odstránenie následkov povodní na ceste Mníšek  - Medzibrodie" v celkovej sume  450 000.-€

Rekonštrukcia cesty spočíva:       - preložka cesty na Rajšuli

                                                     - nový priepust na Rajšuli

                                                     - stabilizácia zosuvu na cigánskom kopci - pilotáž

                                                     - doplnenie zvodidiel na cigánskom kopci

                                                     - oprava priepustu pri cigánoch

                                                     - nový povrch od kostola až na Medzibrodie

 

Dátum ukončenia prác:   30.06.2015

 


Zoznam aktualít :