Zbierka pre rodinu Tyrpákových

 08.01.2015

Zbierka pre rodinu Tyrpákových - /dcéra sa volá Lucia Kuczová s tromi malými deťmi/ sa uskutoční dňa 11.01.2015 v kostole.

 

Za získané finančné prostriedky obec zakúpi materiál na strechu rodinného domu, ktorá úplne zhorela následkom požiaru dňa 31.12.2014. Financie sa nedajú priamo poškodeným, ale sa poskytne materiál.

 

Výsledok zbierky:

Príjem:

 

   1 135.- €  

   170.-

+   55.-

+ 100.- z SL 23.01.

+   50.- z SL 23.01.

+     70.-  25.1

+     10.-       3.2

+     50.-       4.2

 =   1 640.-€

   +        100.-   16.02,  z SL

=      1 740.-€

    +      800.-€  Ministerstvo práce a soc.  /Aftanasová/

=      2540.-€

--------------------------

Výdaj:

Nová elektr.prípojka s rozvádzačom      -         270.-€

Komplet rezivo na strechu                     -      1 420.-€                        Kritina /plech/                                       -         790.-€

Zasklenie okien                                    -           60.-€

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

                       Zostatok                      =  0.-€ 

Použitie financií sledujte na tomto ozname.

Po zakúpení akéhokoľvek tovaru, zverejníme množstvo, druh a cenu tovaru.

Darcom úprimné Pán Boh zaplať.

K dnešnému dňu t.j. 24.06.2015 je rekonštrukcia budovy za vyzbierané finančné prostriedky kompletne zrealizovaná a to v rozsahu:

- nová prípojka el. vedenia s rozvádzačom

- domurované obvodové mury a zabetonovaný veniec

- nové tragare v spálni a kuchyni a nový drevený strop

- nová konštrukcia strechy - krokvy a laty

- nová krytina

- nové štíty

- zasklené okná

V najbližšom čase zverejníme foto dokumentáciu

 

 


 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Zoznam aktualít :