Predaj požiarnej avie

 15.12.2014

Obec odpredá požiarnú aviu.

Inzerát bol zverejnený na staránke "BAZOŠ".

 

Ponuky zasielajte na obecný úrad v obálke označenej: " Predaj požiarnej avie - neotvárať"  do 23.12.2014 do 12,00 hod. na adresu:

 

Obec Mníšek nad Popradom

065 22 Mníšek nad Popradom 126

 

Mobil: 0905 918 580

Mobill: 0908 698 899 - predseda DPO

 

Výsledok súťaže.

 Do súťaže o odpredaj požiarnej avie sa opäť neprihlásil ani jeden záujemca.

V najbližšom období aviu odpredáme do zberných surovín.

Za získané finančné prostriedky z odpredaja avie a z obecného rozpočtu obec zakúpi prenosné plávajúce čerpadlo.

 

AVIU odkúpila firma zberných surovín " Ján Džunda UNO" z SL za 377.-€ / 2900 kg x 0,13€/

Zo zákonnej poistky sa obci vráti cca 120.-€

Obec objednala na základe predložených ponúk plávajúce čerpadlo PH-C 1 v hodnote 1 362.-€


Zoznam aktualít :