Cirkev

Rímskokatolícky kostol Povýšenia sv. Kríža

Adresa farského úradu:

Rímskokatolícky farský úrad
Mníšek nad Popradom 116
065 22  Mníšek nad Popradom

Kontakt:
+421 52 43 95 128
farnostmniseknadpopradom@gmail.com

www.kostol-mnisek.sk

Môžte prispieť:

Číslo  účtu: SK33 0200 0000 0015 1631 9455

Číslo transparentného účtu - kostol Mníšek nad Popradom:  SK1809000000005162776664Liturgia domácej cirkvi 4. nedeľa, cezročné obdobie „B“ 

(dokument na stiahnutie) - TU

Odpustová slávnosť v Rímskokatolíckom kostole
Povýšenia sv. Kríža v Mníšku nad Popradom 
je každoročne 14.09.
(resp. najbližšiu nedeľu k tomuto dátumu) o 10:30.

  http://katechizmus.szm.com/kat-3c2.htm


Kňazi, rehoľné sestry – farári a  rodáci v  20. storočí


  Kňazi pôsobiaci vo farnosti
 
      Prvým farárom od zriadenia rímskokatolíckej farnosti v Mníšku nad Popradom bol P. Štefan Veterányi, z  rehole  piaristov.  Pôsobil  vo farnosti  v rokoch  1787 – 1816. Zomrel 26. apríla 1816  v Mníšku nad Popradom a je pochovaný v drevenom kostole v Hraničnom. Druhým kňazom pôsobiacim na Mníšku nad Popradom bol Jakub Eugchneyer (1816 – 1819).

Ďalej nasledovali:

      03. Martin Smolen               (1818 – 1824)
      04. Jozef Kresťanko            (1824 – 1829)
      05. Jozef Kohauth               (1829 – 1832)
      06. Štefan Heuts                 (1832 – 1838)
      07. Pavel Sronka                 (1838 – 1840)
      08. Jakub Vitkay                  (1840 – 1846)
      09. Jozef Hovanec               (1846 – 1854)
      10. Ján Kostka                     (1854 – 1859)
      11. Wilhelm Vajhand            (1859 – 1872)
      12. Karol Klug                      (1872 – 1880)
      13. František Háber             (1880 – 1897)
      14. Štefan Andrášovsky       (1897 – 1903)
      15. Rudolf Wágner               (1903 – 1924)
      16. Jozef Bruššák                (1924 – 1927)
 
 
     17. František Maguth (1927 – 1934)  narodený 05. 12. 1900 v Hrabušiciach. Študoval na gymnáziu v Podolínci, v Levoči, v Rožňave a v Košiciach, kde aj maturoval. Po maturite študoval na Vysokej škole bohosloveckej v Spišskej Kapitule. Po ukončení štúdií bol 29. júna 1923 biskupom Jánom Vojtaššákom vysvätený za kňaza. Jeho prvým kaplánskym miestom bola Veličná. Postupne bol od roku 1924 kaplánom v Námestove, od 1926 kaplánom v Poprade a od 01. júla 1927 farárom v Mníšku nad Popradom, odkiaľ bol roku 1934 preložený za farára do Novej Ľubovne, kde pôsobil až do svojej smrti. 25. júna 1962. Pochovaný je v Novej Ľubovni.

    18.  Štefan Zvada (1934 – 1939) – narodený 20. augusta 1904 v Liptovskej Štiavnici. Študoval na gymnázium v Ružomberku, kde aj maturoval. Posvätnú teológiu vyštudoval v Spišskej Kapitule. Ordinovaný bol 29. júna 1931. Po vysviacke za kňaza sa stal kaplánom v Lokci a zároveň výpomocným duchovným vo farnosti Krušetnica. Od roku 1933 bol kaplánom v Tvrdošíne na Orave. V roku 1934 sa stal farárom v Mníšku nad Popradom. Po piatich rokoch bol preložený za administrátora do Nižnej Šuňavy a od roku 1940 sa stal farárom v Liptovskom Svätom Ondreji. V roku 1950 sa stal podobne ako stovky ďalších slovenských biskupov, kňazov a laických veriacich – justičnou obeťou vykonštruovaných politických procesov. Po návrate z väzenia a amnestii pôsobil krátky čas vo farnosti Malužiná na Liptove. Väzenské útrapy sa veľmi kruto podpísali na jeho zhoršenom zdraví, preto sa žiadal predčasne roku 1969 na odpočinok. Až do svojej smrti 08. augusta 1975 žil v rodnej Liptovská Štiavnici,  pochovaný je v obci Malužiná na Liptove.
  
      19. Jozef Kubina (1939 – 1962) – narodil sa 09. novembra 1911 v Odoríne. Gymnázium navštevoval v Spišskej Novej Vsi, kde aj maturoval. Teologické štúdiá absolvoval v Spišskej Kapitule v rokoch 1930 – 1935. Ordinovaný bol 10. februára 1935 spišským biskupom Jánom Vojtaššákom a hneď nato sa stal kaplánom v Levoči, kde pôsobil tri roky. Roku 1938 sa stal kaplánom v Spišskej Belej a o rok, sa stal administrátorom farnosti Mníšek nad Popradom a po roku tam aj farárom. Zomrel vo veľmi mladom veku 25. februára 1962, na komplikácie po ruptúre apendixu. Pochovaný je v Mníšku nad Popradom ako jediný z farárov, ktorí v tejto farnosti pôsobili. Cirkevné pohrebné obrady vysluhoval popradský dekan Šimon Záhora.
Jozef Kubina prežil vo farnosti Mníšek nad Popradom temer celé svoje kňazstvo. Podarilo sa mu odučiť ľudí od rôznych povier a nasmerovať ich na správnu orientáciu kresťanského života. Zjednotil farnosť a zasial dobré semeno budúcich kňazských a rehoľných povolaní, za čo sú mu mnohí jeho bývalí farníci vďační. Tešil sa, že pod jeho duchovným vedením vystúpi k oltáru vôbec prvý kňaz z tejto farnosti Štefan Živčák. Nedožil sa však tejto radosti. Zomrel štyri mesiace pred jeho vysviackou.
 
     20. Ľudovít PivovarčíMons. (1962 – 1977) – narodil v roku 1933 v Malužinej. Teológiu vyštudoval na CMBF v Bratislave (1952 – 1956). Po smrti mníškovského farára Jozefa Kubinu roku 1962 sa stal jeho nástupcom. Svoje plodné účinkovanie vo farnosti Mníšek nad Popradom začal 25. marca 1962 na sviatok Zvestovania Pána, kde pôsobil do 31. decembra 1977, 1978 - 1987 - správca farnosti Nová Ľubovňa, 1981 - 1987 -prodekan dekanátu Stará Ľubovňa, 1987 - 1995 - správca farnost Stará Ľubovňa, 1987 - 1998 správca   Staroľubovnianskeho dekanátu, 1990 - 1991 sudca cirkevného súdu.
Mimoriadne sa angažoval v záchrane sakrálnych aj kultúrnych pamiatok. V rokoch 1973 – 1974 osobne i odborne garantoval prestavbu dreveného kostola vo filiálke Hraničné od základov. Štvrtého januára 1994 ho Svätý otec Ján Pavol II. menoval kaplánom Jeho Svätosti – monsignorom. 1995 - 2008 farár v Kolačkove, od 2008 na dôchodku v Kolačkove, kde 11.08.2014 zomrel.
 
     21. P. Tadeáš Mikuláš Kráľ (1978 – 1979) – narodil v roku 1946 v Hrboltovej . 01. januára 1978 sa stal správcom farnosti v Mníšku nad Popradom.

      22. P. Štefan Janík, SVD (1979 – 1986) – narodený v roku 1925 v Liptovskej Tepličke.
Od 01. októbra 1979 sa stal správcom farnosti v Mníšku nad Popradom, kde pôsobil do 01. októbra 1986.
 
      23. Jozef BarillaMgr., (1986 – 1988) – narodený v roku 1957 vo Vikartovciach.
Dňa 01. októbra 1986 sa stal správcom farnosti v Mníšku nad Popradom, kde pôsobil do 31. decembra 1988.
 
      24. Michal Lipták, Mgr., (1989 – 1998) –  narodený 12. 12. 195v Zemplínskych Hámroch - Ľubica, ordinovaný 28. 6. 1975, 1975 - kaplán Liptovská Lúžna, 1977 – 1980 - správca farnosti Lechnica, 1980 - kaplán Markušovce, 1981 - správca farnosti Liptovské Matiašovce, od 01.07.1989 - správca farnosti Mníšek nad Popradom, kde úspešne pôsobil do 01. júla 1998. 1998 –  farár Poprad - Spišská Sobota.
 
      25. Pavol Kubičár, Mgr.,  (1998 – 2001) – narodený 01.02.1972, syn Pavla Kubičára, medzinárodného rozhodcu vo vodnom lyžovaní, ordinovaný 21.06.1997 v Tvrdošíne, 21.06.1997 - primičná svätá omša Spišská Nová Ves, 1997 - 1998 - kaplán Spišské Podhradie, 01.07.1998 - 1. 7. 2001 - administrátor Mníšek nad Popradom.
 
      26. Pavol Slotka, Mgr., (2001 – 2014)  – narodil sa 24.12.1972 v Ružomberku, ordinovaný 21.06.1997 v Spišskej Kapitule, 22.06.1997 - primičná svätá omša Sliače pri Ružomberku, 1997 - 1998 - kaplán Dolný Kubín, od 01.07.2001 - administrátorom farnosti Mníšek nad Popradom do 07.07.2014. Autor: Dejiny farnosti Sliače pri Ružomberku, diplomová práca, Spišská Kapitula 1997

       27. Dušan Kubica, Mgr.,  (2014) nar. 14.10.1972 v Trstenej. Bol vysvätený 21.06.1997 v Tvrdošíne. Primície mal v Hladovke 28.06.1997. Od 01.07.1997 do 01.10.1998 pôsobil ako kaplán v Starej Ľubovni. Po absolvovaní zákl. voj. služby v Martine pôsobil od 01.10.1999 ako kaplán v Nižnej nad Oravou. 01.07.2002 sa stal správcom farnosti, administrátorom v Pucove na Orave. 07.07.2014 bol ustanovený za správcu farnosti v Mníšku nad Popradom

  

      Od vzniku farnosti Mníšek nad Popradom (r. 1787) pôsobili ako farári, resp. administrátori farnosti, dvadsiati siedmi kňazi. Najdlhšie pôsobil P. Štefan Veterányi 29 rokov.

        Rehoľné sestry z Mníška nad Popradom

   01. + Mária Žembová– rehoľným menom Modesta

   02. Edita Balážová– rehoľným menom Edita

   03. Jarmila – Veronika Polanská– rehoľným menom Laura

   04. Anna Mošoňová– rehoľným menom Hilária

    05. Otília Bálážová– rehoľným menom Otília

    06. Terézia Ščurková– rehoľným menom Alžbeta

    07. Anna Ščurková– rehoľným menom Terézia

    08. Lucia Ščurková– rehoľným menom Lucia

    09. Daniela Činčilová

    10. Jana Dlugošová– rehoľným menom Sávia

    11. Mária Imrichová– rehoľným menom Kamila

   Kňazi - rodáci

01.  Andrej Imrich, Mons., - pomocný biskup, generálny vikár, narodený 09.01.1948 ako jedenáste dieťa, ordinovaný 08.06.1974 v Bratislave, konsekrovaný 11.07.1992 v Spišskej Kapitule, 1969 – 1974 – RKCMBF UK Bratislava, 1974 – 1974 - kaplán Rabča, 1977 – 1980 - kaplán Dolný Kubín, 1980 – 1983 - kaplán Spišská Nová Ves, 1983 - správca farnosti Zázrivá, 1985 – 1990 - správca farnosti Trstená, 01.11.1989 - generálny vikár, 1990 - správca farnosti Spišské Podhradie, 04.06.1992 – spišský pomocný biskup, člen komisie pre ekumenizmus pri KBS

02.  + Štefan Živčák

03.  Peter Fidermák - Mons., PhLic., - narodený 27.06.1947, ordinovaný 10.06.1973, 1973 - kaplán Likavka - Ludrová, 1976 - kaplán Ružomberok, 1976 - kaplán Spišské Bystré, 1982 - správca farnosti Spišský Štvrtok, 1989 - správca farnosti Lučivná - Svit, 1991 - správca farnosti Svit, excurendo Lučivná, k r. 1997 - aj pred r. 1997 - Irkutská a Omská oblasť (Rusko), k 12.07.1998 - riaditeľ biskupského úradu Novosibirsk, k r. 2003 - misionár v Rusku, ? – aj k 27.06.2007 - misionár v Azerbajdžane

04.  + Krištof Baláž

05.  František Dlugoš ,- Mons., Prof., ThDr., ICDr., PaedDr., PhD., - narodený 22.07.1955, ordinovaný 17.06.1984 v Nitre pre Spišskú diecézu, 1984 - kaplán Levoča, 1985 - archivár biskupského úradu, 1985 - tajomník biskupského úradu, 1989 - správca farnosti Levoča, 1992 - cirkevný sudca Spišská Kapitula, 1994 - monsignor, 1998 - štúdium cirkevného práva KU Lublin, 2000 - ICLic. Lublin, 2000 - Doc. v odbore história Trnavská Univerzita, 2001 - 2003 - učiteľ cirkevných dejín na Teologickom inštitúte Spišská Kapitula, k 17.07.2005 – aj k r. 2012 - dekan - farár Levoča, k r. 2003 - člen redakčnej rady Tribunál, člen Medzinárodnej vedeckej rady katolíckych pedagógov, člen vedeckej rady Teologickej fakulty KU v Ružomberku Košice, dekan Levočského dekanátu,

06.  Milan Matfiak - 2005 - 2008 - Rožďalovice, Česko, od jesene 2008 - aj k r. 2013 - Mcely, Česko

07.  Pavol Žemba

08.  Jozef Baláž, Mgr., - narodený 23.12.1967, ordinovaný 19.06.1999 v Martine, 27.06.1999 - primičná svätá omša Mníšek nad Popradom, júl 1999 - jún 2001 - kaplán Žiar nad Hronom, júl 2001 - aj k r. 2013 - administrátor Budča (júl 2005 - jún 2007 excurrendo Tŕnie, od 01. júna 2007 vo funkcii farár), jún 2007 - farár Budča, od 01.07.2014 pôsobí vo farnosti Modrý Kameň pri Veľkom Krtiši.

09.  František Dudiak, Mgr., - narodený 26.05.1970, ordinovaný 21.06.1997 v Spišskej Kapitule, 22.06.1997 - primičná svätá omša Mníšek nad Popradom, 01.07.1997 - kaplán Tvarožná, 01.09.1997 - kaplán Kežmarok, 01.07.1999 - administrátor Vydrník, 12.07. 2012 - farár Sedliacka Dubová

10.  Ondrej Dulák, Mgr., - narodený 06.12.1969, ordinovaný 21.06.1997 v Spišskej Kapitule, 29.06.1997 - primičná svätá omša Mníšek nad Popradom, 1997 – kaplán Liptovský Mikuláš, 1998 – 30.06.2003 - farár Liptovský Trnovec, 01.07.2003 - aj k r. 2010 – administrátor Zákamenné. 

11.  Jozef Kuzár, Mgr., - narodený 15.01.1974, ordinovaný 20.06.1998, štúdium teológie RKCMBF UK Bratislava, ďalšie štúdium Freiburg, 2006 - 2007 - Alpnach, Švajčiarsko, k augustu 2009 - Wollerau, Švajčiarsko

12.  ThDr. Stanislav Dulák, PhD. - narodený 08.01.1981, ordinovaný 18.06. v Spišskej Kapitule, 19.06.2005 - primičná sv. omša Mníšek nad Popradom, 01.07.2005 – kaplán Liptovský Mikuláš, 01.07.2007 – kaplán Kluknava, 15.09.2007 – aj k r. 2008 kaplán Spišská Kapitula, teraz ako duchovný otec na UPaC v Ružomberku.

13.  Pavol Baláž, SVD - mladší brat kňaza Jozefa Baláža, narodený 21.06.1980, ordinovaný 19.06.2010 v Nitre,  27.6.2010 - primičná svätá omša Mníšek nad Popradom, 2010 - 2011 - kaplán Terchová (Žilinská diecéza), od 15.06.2011- misionár Santarém, régia Amazónia, Brazília